Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

Gjør ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi at helsearbeidere over 50 år slutter i jobben før tiden, spør Ann Therese Lotherington i nytt sykefraværsprosjekt.

Dokumentarfilmen fra KUL-prosjektet - De somaliske venninnene - vises på Migrapolis på NRK1 20. mai kl 22.30 og på NRK2 21. mai kl 19.00. Prosjektet ble ledet av Norut Tromsø.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

Over hele verden legger millioner av brukere sin egen helseinformasjon ut på nettet, både på blogger og på YouTube.

Much of today's health education is not targeting your personal needs, and you may be lost on the Internet looking for health information. But in a few years...

Fremtidens helseteknologi er trådløs. Det har forskere ved Norut og Tromsø Telemedicine Laboratory bevist ved å lage et kabelfritt system for personlig tilpassede helsetjenester.

Stadig flere finnmarkinger reiser til behandling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Norut Alta har undersøkt hvorfor.

Regjeringen ønsker å få mer kunnskap om kultur og holdninger i det norske Forsvaret. Det skal Norut hjelpe til med.

Sider