Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

I over 40 år har det eksistert en ordning med kvotering av samiske studenter til medisinstudier i Norge. Norut Alta har undersøkt effekter av ordningen.

Den vanligste måten å formidle forskningsresultater på er gjennom solide forskningsrapporter og vitenskapelige artikler. Et unntak er filmen "De somaliske venninnene".

Filmen distribueres til undervisningsformål.

Kan helsevesenet lære noe av visjonære tenkere fra andre bransjer? Sommerens telemedisin-konferanse i Tromsø får besøk fra Microsoft, Harvard, WHO og IBM.

Kronisk syke pasienter kan ha problemer med å komme seg ut av hjemmet. Norut deltar i et prosjekt hvor telemedisin gir Kols-pasienter veiledning og rehabilitering via TV-en hjemme.

Mange lærere ønsker å holde foreldre på en armlengdes avstand fra det som skjer i skolen. Foreldre føler at det ikke er populært at de involverer seg for mye i faglige spørsmål.

Kjernekompetansen er innen nettsentrisk databehandling, hovedsakelig anvendt innenfor:

Her finner du en samling publikasjoner fra tidligere Norut Samfunn, publisert før 2001.

Sider