Historien

Historien

Norut-historien i korte trekk

1984
FORUT, Forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø, opprettes i stiftelsesmøte 16. mars 1984.

1987
FORUT får 4 avdelinger: Avdeling for samfunnsplanlegging, avdeling for informasjonsteknologi, avdeling for marin bioteknologi og avdeling for byggeteknikk og materialteknologi.

1991
Tre av avdelingene omdannes til aksjeselskap sommeren 1991: FORUT Informasjonsteknologi as, FORUT Samfunnsforskning as og FORUT Teknologi as.

1992
NORUT Gruppen as stiftes 27. februar 1992, med datterselskapene Fiskeriforskning as, NORUT Informasjonsteknologi as, NORUT Samfunnsforskning as og NORUT Teknologi as. Konsernet har ca 200 ansatte.

1995
NORUT Gruppen og datterselskapene NORUT Samfunnsforskning og NORUT Informasjonsteknologi flytter inn i den nybygde Forskningsparken i Breivika i Tromsø.

1996
NORUT Medisin og helse as etableres i mars 1996, og inngår som datterselskap i NORUT Gruppen og samlokaliseres med NORUT-selskapene i Forskningsparken.

2001
Stiftelsen Finnmarksforskning omdannes til NORUT Finnmark as og inngår som datterselskap i konsernet.

2002
1. september blir SFF i Bergen integrert i Fiskeriforskning som Avdeling for forutvikling og marin prosessering. Alle selskapene i Norut-konsernet får felles logo.

2003
1. januar slås Norut Finnmark as og NIBRs avdeling i Nord-Norge sammen til Norut NIBR Finnmark as. 1. mai stiftes Nordconserv as som datterselskap i Fiskeriforskning. I desember endrer Forskningsparken i Tromsø navn til NorInnova as og blir datterselskap i Norut Gruppen. Stiftelsen FORUT oppløses og Universitetet i Tromsø blir majoritetseier i Norut. Konsernet har nå nærmere 300 ansatte og virksomhet i Alta, Tromsø, Narvik, Bergen og Stavanger.

2005
Norut Medisin og helse as omdannes til TTO Nord as, hvor Norut Gruppen har en aksjeandel på ca 25%.

2006
Regjeringen vedtar å opprette NOFIMA, et forskningskonsern for marin næring og matindustri, hvor Fiskeriforskning skal inngå.

2007
På våren fusjonerer datterselskapene Norut Samfunnsforskning og Norut Informasjonsteknologi til ett selskap, Norut as. 27. august selger Norut Gruppen sine aksjer i Fiskeriforskning til NOFIMA.

4. desember fusjonerer Norut as og Norut Gruppen as til et selskap, Norut Tromsø. Norut får nytt navn, Northern Research Institute, og ny logo.

De nye selskapsnavnene (kortnavn i parantes):

Northern Research Institute Tromsø (Norut Tromsø)
Northern Research Institute Narvik (Norut Narvik)
Northern Research Institute Alta - Áltá (Norut Alta)
2008
17. juni vedtar styret i Norut Tromsø å etablere en ny avdeling for Industriell og medisinsk bioteknologi - BIO.

2009
Norut fyller 25 år. I mai starter byggingen av Forskningsparkens 3. byggetrinn.

2011
Norinnova og TTO Nord fusjonerer og blir Norinnova Technology Transfer. Norut flytter inn i Forskningsparkens 3. byggetrinn i januar. 25. mai er det offisiell åpning av bygget og Barents Biocentre Lab.

2015
1. september fusjonerer Norut Tromsø og Norut Alta. Selskapets nye navn er Norut Northern Research Institute, til daglig kalt Norut.

2018
Norut inngår fusjonssamtaler med NORCE 3. mai. Norut-konsernet selger sine aksjer i Norut Narvik til UiT Norges arktiske universitet og Forte Narvik. 15. oktober selger Norut-konsernet sin eierandel i Norinnova Technology Transfer til SIVA, UiT Norges arktiske universitet, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune. 

2019
Fusjonen med NORCE iverksettes fra 1. april 2019.

VedleggStørrelse
PDF icon 2009_03_16_norut_25_ar.pdf1.12 MB