IKT og digitale medier

IKT og digitale medier

Aktuelt

Norut vil sammen med partnere som BBC, Pioneer og European Broadcast Union utvikle framtidens løsninger for mediadistribusjon over Internett.

Kan helsevesenet lære noe av visjonære tenkere fra andre bransjer? Sommerens telemedisin-konferanse i Tromsø får besøk fra Microsoft, Harvard, WHO og IBM.

Kronisk syke pasienter kan ha problemer med å komme seg ut av hjemmet. Norut deltar i et prosjekt hvor telemedisin gir Kols-pasienter veiledning og rehabilitering via TV-en hjemme.

Internett gjør enorme mengder informasjon tilgjengelig ved hjelp av noen ganske få tastetrykk. Men får du den informasjonen du ønsker?

Kjernekompetansen er innen nettsentrisk databehandling, hovedsakelig anvendt innenfor:

"Vis respekt for værmeldingen", heter det i fjellvettreglene. Men hvordan får du tak i værmeldingen hvis du er i et område uten mobil- og internettdekning? Norut har testet teknologi som kan gi svar.

Du ringer på døra hos Bestefar, men ingen er hjemme. Hvor er Bestefar? Og hvor blir det av alle ordene som stadig forsvinner?

Bruk av kamera og e-post i behandling av sårpasienter er lønnsomt for samfunnet. Men for hjemmetjenesten betyr det økte kostnader, viser en analyse utført av Norut Samfunn.

Sider