IKT og digitale medier

IKT og digitale medier

Aktuelt

Hvordan kan man forbedre kommunikasjonen på fjellet, der det ikke finnes tilgang til internett? Svaret er å lage små informasjonspakker som "hopper" direkte mellom datamaskiner som møtes.

De gamle metodene for å avdekke kreft er gamle og unøyaktige. Nå kan dataanalyser utviklet ved Norut IT føre kreftbehandlingen fremover.

Hvordan skal vi gjøre det attraktivt for ungdom å bli i distriktene? En mulighet er å gi dem bedre muligheter til å ta aktivt del i vår nye, digitale hverdag.

Det elektroniske samarbeidet i helse- og sosialsektoren har vokst i omfang de siste årene. Likevel er det fremdeles mange fastleger og sykehus som ikke bruker elektronisk meldingsutveksling. Hva er årsakene til det?

Under Tromsø Internasjonale Filmfestival stilte Norut IT med utekino sammen med Nordisk Ungdomsfilmfestival (NUFF).

Datamaskiner tillater mennesker å kommunisere på nye måter, men hvordan kommuniserer de selv med sine likesinnede? Hos Norut IT blir datamaskiner kjent med hverandre.

Er telemedisin døråpneren til høyere kvalitet og bedre utnytting av ressursene i norsk helsevesen?

Snart kan du sitte foran TV-skjermen i stua og få personlig veiledning og opplæring fra helsepersonell på sykehuset.

Sider