Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Aktuelt

The bedrock is warmed by fluid-borne heat before casting. The concrete is then heated via a piping structure in the concrete. Photo: Christian Petrich.
Strømnett

Et samarbeid mellom Norut og bedrifter i Narvik gjør at Statnett kan forlenge byggesesongen og spare millioner.

Høgskolen i Narvik fyller 60 år.
60 år

Norut gratulerer sin gode samarbeidspartner Høgskolen i Narvik med 60-årsdagen. De siste 30 årene har Norut og Høgskolen arbeidet side om side.

Foto: Copyright Norut
Arktis

I Narvik øker aktiviteten innen kaldt klima-teknologi og olje-i-is-forskning. Norut har ansatt og engasjert fem nye fagfolk for å holde tritt med oppgavene.

Betong

Stipendiat Cosmin Popescu ved Norut i Narvik er klar til å starte laboratorieforsøkene som skal gi han doktorgrad.

Glade forskere i Narvik. Fra venstre: Christian Petrich, Gabriel Sas og Bård Arntsen. Foto: Fritz Hansen
Nye avtaler

Norut fikk innvilget tre prosjekter fra forskningsrådet på til sammen 40 millioner kroner.

Dam Nygårdsfjellet utenfor Narvik. Foto: Christian Petrich
dammer

De fleste norske dammer er ikke designet og bygget for å tåle jordskjelv. Mange betongdammer trenger derfor omfattende forsterkninger.

NorJets

NorJets (Norsk Jernbaneteknisk Senter) ved Norut i Narvik leder et prosjekt som skal gi en anbefaling for hvordan eksisterende trasé på Ofotbanen skal forbedres for å kunne øke fra dagens 30 tonn til 40 tonn aksellast.

Bård Arntzen. Foto: Norut.
Direktør

Bård Arntsen overtar som leder for forskningsinstituttet Norut Narvik.

Sider