Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Aktuelt

– Vi har ambisjoner om å vokse videre, sier administrerende direktør Terje Nordvåg. Norut Narvik har tredoblet staben siden 2004.

To av Norut Narviks forskere har nylig forsvart sine doktorgradsarbeid om nedbryting av betongkonstruksjoner.

Fredag 17. september undertegnes en ny samarbeidsavtale mellom The Northern Arctic Federal University (NArFU) og Norut.

Norut Narvik deltar i et nystartet nordisk forskningsprosjekt som har som målsetning å få frem energieffektive bygninger for kaldt klima.

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

Hvordan skal nordnorske bedrifter få store utbyggingskontrakter i nord? De satser på samarbeid, kompetanse og arktisk teknologi.

Midt på sommeren jubler Narvik over et nytt kompetansesenter for kaldt klima-teknologi. Norut Narviks store forskningskontrakt knyttet til forskningsløft i nord gjør dette mulig.

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

Sider