Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Aktuelt

Hvordan skal nordnorske bedrifter få store utbyggingskontrakter i nord? De satser på samarbeid, kompetanse og arktisk teknologi.

Midt på sommeren jubler Narvik over et nytt kompetansesenter for kaldt klima-teknologi. Norut Narviks store forskningskontrakt knyttet til forskningsløft i nord gjør dette mulig.

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

I Narvik har de lang erfaring med forskning på kaldt klima. Nå formaliserer Norut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter.

En fjerdedel av verdens uoppdagede petroleumsressurser kan ligge i Arktis. En god grunn til å spesialisere seg i arktisk teknologi.

Et senter for kaldt klima-forskning i Narvik er nærmere realisering. 5,4 millioner kroner skal brukes de neste to årene.

Norges første næringsrettede PhD-stipend er tildelt Breivoll Inspection Technologies, i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Norut.

Sider