Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Aktuelt

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

I Narvik har de lang erfaring med forskning på kaldt klima. Nå formaliserer Norut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter.

En fjerdedel av verdens uoppdagede petroleumsressurser kan ligge i Arktis. En god grunn til å spesialisere seg i arktisk teknologi.

Et senter for kaldt klima-forskning i Narvik er nærmere realisering. 5,4 millioner kroner skal brukes de neste to årene.

Norges første næringsrettede PhD-stipend er tildelt Breivoll Inspection Technologies, i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Norut.

Fly frakter mye utstyr, og det er om å gjøre å bruke materiale som ikke er for tungt. Norut Narvik har fått i oppdrag å lage lettere søyler til bruk i spesialradarfly.

Støv som blir til overs i sementovner blir ofte dumpet på havet. Men forskere ved Norut Teknologi har nå dokumentert at dette støvet kan brukes til å stabilisere leirgrunn.

Norut Teknologi fikk i oppdrag av sementprodusenten Norecom å undersøke om det var mulig å bruke sementovnsstøv til stabilisering av leire.

Sider