Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Aktuelt

Hvordan kan man unngå at isen river med seg broer og oljeinstallasjoner? Da må man først finne ut hva som skjer inne i isen.

Høgskolen i Narvik, Norut gruppen, Norut Teknologi og Nordland fylkeskommune har undertegnet intensjonsavtale for å styrke forskningsaktiviteten i Narvik.

Materialprøving

Norut Narvik har et laboratorium som kan anvendes til materialprøving, uttesting og verifikasjon av produkter samt forsknings- og utviklingsarbeid. Bruksområdene omfatter prøving av betong, geomaterialer, metaller, is, komposittmaterialer og konstruksjoner.

Belastningsmaskin

I laboratoriet inngår en servohydraulisk belastningsmaskin av type MTS med følgende tekniske data:

Her viser Norut Teknologi hvem som er tungvekteren på betong. Med samarbeidspartnere fra Norge, Sverige, Danmark, Russland, Frankrike, Polen, Tyskland, Ungarn, Iran og USA gjennomfører Norut det strategiske instituttprogrammet Recon - Renewal of Concrete Infrastructure.

Med et nytt elektronmikroskop installert i lokaler til Høgskolen i Narvik, tar både ScanCell, Norut Teknologi og Høgskolen i Narvik et stort skritt fremover.

Ice mechanics and numerical simulation of ice-structure interaction are major research interests today.

The goal is to develop reliable and efficient methods for calculation of ice forces on structures using computational mechanics by means of mathematical simulation and modelling.

The company combines the knowledge from field measurements and laboratory experiments to establish suitable constitutive models for ice, and use finite element methods for numerical simulation of the interaction between ice and structure.

Produktutvikling omfatter alle aktiviteter mellom idé og produksjon. Moderne datateknologi gjør det mulig å utvikle virtuelle prototyper hvor produktene kan visualiseres, styrkeberegnes, optimaliseres og testes før fysiske prototyper produseres. Dette medfører redusert utviklingstid og kostnader.

Eier du en fritidsbåt har du kanskje ønsket deg en elastisk sjakkel til båtfortøyingen. Men det er mer krevende å lage en gummisjakkel enn en av metall.

Sider