Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Aktuelt

Fly frakter mye utstyr, og det er om å gjøre å bruke materiale som ikke er for tungt. Norut Narvik har fått i oppdrag å lage lettere søyler til bruk i spesialradarfly.

Støv som blir til overs i sementovner blir ofte dumpet på havet. Men forskere ved Norut Teknologi har nå dokumentert at dette støvet kan brukes til å stabilisere leirgrunn.

Norut Teknologi fikk i oppdrag av sementprodusenten Norecom å undersøke om det var mulig å bruke sementovnsstøv til stabilisering av leire.

Hvordan kan man unngå at isen river med seg broer og oljeinstallasjoner? Da må man først finne ut hva som skjer inne i isen.

Høgskolen i Narvik, Norut gruppen, Norut Teknologi og Nordland fylkeskommune har undertegnet intensjonsavtale for å styrke forskningsaktiviteten i Narvik.

Materialprøving

Norut Narvik har et laboratorium som kan anvendes til materialprøving, uttesting og verifikasjon av produkter samt forsknings- og utviklingsarbeid. Bruksområdene omfatter prøving av betong, geomaterialer, metaller, is, komposittmaterialer og konstruksjoner.

Belastningsmaskin

I laboratoriet inngår en servohydraulisk belastningsmaskin av type MTS med følgende tekniske data:

Her viser Norut Teknologi hvem som er tungvekteren på betong. Med samarbeidspartnere fra Norge, Sverige, Danmark, Russland, Frankrike, Polen, Tyskland, Ungarn, Iran og USA gjennomfører Norut det strategiske instituttprogrammet Recon - Renewal of Concrete Infrastructure.

Med et nytt elektronmikroskop installert i lokaler til Høgskolen i Narvik, tar både ScanCell, Norut Teknologi og Høgskolen i Narvik et stort skritt fremover.

Sider