Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Infrastruktur, materialer og konstruksjoner

Aktuelt

Ice mechanics and numerical simulation of ice-structure interaction are major research interests today.

The goal is to develop reliable and efficient methods for calculation of ice forces on structures using computational mechanics by means of mathematical simulation and modelling.

The company combines the knowledge from field measurements and laboratory experiments to establish suitable constitutive models for ice, and use finite element methods for numerical simulation of the interaction between ice and structure.

Produktutvikling omfatter alle aktiviteter mellom idé og produksjon. Moderne datateknologi gjør det mulig å utvikle virtuelle prototyper hvor produktene kan visualiseres, styrkeberegnes, optimaliseres og testes før fysiske prototyper produseres. Dette medfører redusert utviklingstid og kostnader.

Eier du en fritidsbåt har du kanskje ønsket deg en elastisk sjakkel til båtfortøyingen. Men det er mer krevende å lage en gummisjakkel enn en av metall.

Norut Teknologi har bistått Beisfjord Sementvarefabrikk AS i utviklingen av ny type betongkum for bruk i VA-sektoren.

Norut Teknologi gjennomfører i perioden 2004-2008 det strategiske instituttprogrammet RECON - Renewal of Concrete Infrastructure.

De helsefarlige stoffene asbest og PCB var tidligere i utstrakt bruk i byggebransjen. Norut Teknologi har utviklet en ny detaljert oversikt som hjelper til med å finne ut om gamle bygg kan være helseskadelige.

I samarbeid med Luleå Tekniske Universitet og lokalt næringsliv, starter Norut Teknologi i Narvik et prosjekt som skal hjelpe bedrifter i nordre Nordland og Sør-Troms til å bli flinkere på innovasjon og produktutvikling gjennom samarbeide.

Med like stor kraft som tyngden av ei fullastet malmvogn har maskinen ett mål for øyet: Å ødelegge det den får tildelt. Og det klarer den som regel.

Sider