Innovasjon, næring og regional utvikling

Innovasjon, næring og regional utvikling

Aktuelt

Fra venstre Trine Kvidal, Gry Agnete Alsos, Birgitte Ljunggren, Magrete Houm og Elisabet Ljunggren. Foto: Nordlandsforskning.
VRI

Hvor er kvinnene? Spør forskere i Nordlandsforskning, TFoU og Norut Alta.

Lene Hansen fra Chess Olympiad Norway 2014 Tromsø overrakte en springer og ambassadørbevis til (f.v) Administrerende direktør Bård Hall i Norinnova og konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut. Foto: Rannveig H. Stiberg, Norut.
Sjakk

Et halvt år før åpningen av Sjakk-OL i Tromsø mottok Norut og Norinnova beviset på at de er ambassadører for det store arrangementet.

Map of the Arctic.
Arktis

Roald Amundsen Petroleum Research (RAmP) ble presentert på Arctic Frontiers denne uken.

Konsernsjef Ivan C. Burkow, Norut.
Kronikk

I morgen besøker statsminister Erna Solberg den internasjonale nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø. Den nye regjeringen ønsker å videreføre sitt fokus på nordområdene.

Illustrasjonsfoto: Penger.
Kommune

Norut Alta har beregnet at Karlsøy kommune ikke vil tape rammeoverføringer som følge av bedrede kommunikasjoner.

Goliat-feltet. Illustrasjon: Eni Norge.
Petro

Norsk næringsliv vinner store leveransekontrakter til Goliat-utbyggingen. Det viser en fersk rapport utarbeidet av Norut Alta på oppdrag for Eni Norge.

LNG-skip ved Finnmarkskysten. Foto: Vigdis Nygaard.
VRI / PETRO

25. november tildelte Forskningsrådet midler til nye prosjekt innen programmene VRI3 og PETROSAM. Norut Alta fikk full uttelling med finansiering på tre av tre samarbeidssøknader.

Konsernsjef Ivan C. Burkow, Norut.
Kronikk

En miljørobust utvikling av landsdelens rike ressursgrunnlag krever kunnskap og innovasjonskraft av internasjonal klasse, men viljen til suksess må forankres i nord.

Sider