Innovasjon, næring og regional utvikling

Innovasjon, næring og regional utvikling

Aktuelt

Vårens konjunkturbarometer for Nord-Norge er nylig presentert. Til høsten kommer Konjunkturbarometeret for Russland og Nord-Norge.

Gode tider for økonomien og høyt fokus på Nordområdene gir rekordhøyt aktivitetsnivå i Nord-Norge. Konjunkturbarometeret melder om fortsatt høytrykk.

Norut bygger forskerkompetanse og nettverk innen naturbasert reiseliv. I mars besøkte fire forskere Vancouver i Canada som arrangerer Vinter-OL i 2010.

Norut Teknologi skal gjennomføre et samarbeidsprosjekt med Arkhangelsk Tekniske Universitet og Høgskolen i Narvik. Prosjektet heter "Kompetanseheving over grensene" og er finansiert av Barentsekretariatet.

I disse dager søker næringsnettverket Forum for bioteknologi og havbruk om å få bli "Norwegian Centre of Expertise". - Å skape en næringsklynge er svært krevende, sier forsker Anne Katrine Normann.

De er i hvert fall enige om en ting, spesialrådgiver Sverre Jervell og Fylkeskultursjef Aaslaug Vaa. Vi trenger en kulturstrategi for nordområdene.

Drama, dans og musikk er ikke hverdagskost på Norut-seminarene. Men når temaet er grenseoverskridende kultursamarbeid må nye grenser krysses.

Kultur og samarbeid står i fokus når et nytt nordområdeseminar går av stabelen den 19. mars i Forskningsparken i Tromsø.

Sider