Innovasjon, næring og regional utvikling

Innovasjon, næring og regional utvikling

Aktuelt

Norut bygger forskerkompetanse og nettverk innen naturbasert reiseliv. I mars besøkte fire forskere Vancouver i Canada som arrangerer Vinter-OL i 2010.

Norut Teknologi skal gjennomføre et samarbeidsprosjekt med Arkhangelsk Tekniske Universitet og Høgskolen i Narvik. Prosjektet heter "Kompetanseheving over grensene" og er finansiert av Barentsekretariatet.

I disse dager søker næringsnettverket Forum for bioteknologi og havbruk om å få bli "Norwegian Centre of Expertise". - Å skape en næringsklynge er svært krevende, sier forsker Anne Katrine Normann.

De er i hvert fall enige om en ting, spesialrådgiver Sverre Jervell og Fylkeskultursjef Aaslaug Vaa. Vi trenger en kulturstrategi for nordområdene.

Drama, dans og musikk er ikke hverdagskost på Norut-seminarene. Men når temaet er grenseoverskridende kultursamarbeid må nye grenser krysses.

Kultur og samarbeid står i fokus når et nytt nordområdeseminar går av stabelen den 19. mars i Forskningsparken i Tromsø.

Fiskeriforvaltning i overgangen til demokrati i Sør Afrika og Mosambik er tema for Anne Katrine Normanns avhandling. Hun disputerer 2. mars.

At giganten Hydro/Statoil i større grad vil orientere seg mot internasjonale farvann, er et signal som utfordrer lokale og regionale strategier.

Sider