Innovasjon, næring og regional utvikling

Innovasjon, næring og regional utvikling

Aktuelt

Fiskeriforvaltning i overgangen til demokrati i Sør Afrika og Mosambik er tema for Anne Katrine Normanns avhandling. Hun disputerer 2. mars.

At giganten Hydro/Statoil i større grad vil orientere seg mot internasjonale farvann, er et signal som utfordrer lokale og regionale strategier.

Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag og Trondheim kommune har laget felles fylkesplan. Samarbeidet er unikt i Norge og er nå evaluert av Norut NIBR Finnmark og Norut Samfunn.

Mangel på arbeidskraft blir en utfordring for Nord-Norge i årene framover. Det tiende konjunkturbarometeret fra Norut Samfunn er her.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen var klar i sin tale. - For å løse utfordringene vi står overfor må vi styrke båndene mellom Norge og Russland.

Det viser den siste rapporten fra Norut NIBR Finnmark i prosjektet "Følgeforskning Snøhvit". Du finner den

på rapportsidene våre.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen er en av innlederne på Norut Samfunns tredje Nordområdeseminar 27. oktober.

Utbygginga av Snøhvitfeltet endrer arbeidsmarkedet i Finnmark. Pendlinga øker og arbeidskrafta samles på færre steder.

Sider