Innovasjon, næring og regional utvikling

Innovasjon, næring og regional utvikling

Aktuelt

Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag og Trondheim kommune har laget felles fylkesplan. Samarbeidet er unikt i Norge og er nå evaluert av Norut NIBR Finnmark og Norut Samfunn.

Mangel på arbeidskraft blir en utfordring for Nord-Norge i årene framover. Det tiende konjunkturbarometeret fra Norut Samfunn er her.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen var klar i sin tale. - For å løse utfordringene vi står overfor må vi styrke båndene mellom Norge og Russland.

Det viser den siste rapporten fra Norut NIBR Finnmark i prosjektet "Følgeforskning Snøhvit". Du finner den

på rapportsidene våre.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen er en av innlederne på Norut Samfunns tredje Nordområdeseminar 27. oktober.

Utbygginga av Snøhvitfeltet endrer arbeidsmarkedet i Finnmark. Pendlinga øker og arbeidskrafta samles på færre steder.

Andelen kvinner i Olje- og energibransjen er lav, men kanskje kommer kvinnene, viser en ny rapport fra Norut Samfunn.

Reindrifta får redusert beitearealene med flere hundre kvadratkilometer i året som følge av hyttebygging. Et flertall av kommunene åpner dessuten for mange nye hytter, ofte mer enn reindrifta innstiller på.

Sider