Innovasjon, næring og regional utvikling

Innovasjon, næring og regional utvikling

Aktuelt

Andelen kvinner i Olje- og energibransjen er lav, men kanskje kommer kvinnene, viser en ny rapport fra Norut Samfunn.

Reindrifta får redusert beitearealene med flere hundre kvadratkilometer i året som følge av hyttebygging. Et flertall av kommunene åpner dessuten for mange nye hytter, ofte mer enn reindrifta innstiller på.

Hvordan skal man klare å jobbe godt sammen med folk fra andre kulturer og samfunnssystemer? Da må man først skape tillit.

I lista under finner du informasjon om pågående og nylig ferdige sosialkonsekvensanalyser og andre samfunnsøkonomiske analyser med relevans for utviklingen av olje- og gass-sektoren i Nord.

Nordnorsk økonomi holder farten oppe. Produksjonen vokser, bedriftene omstiller og landsdelen er utpekt som framtidens vekstregion.

Forskere ved Norut Samfunnsforskning viser at man kan bygge ut en lønnsom vinterturisme i nord, hvis man satser på de riktige produktene i områder med bredt servicetilbud og lett tilgjengelighet.

Nordområdediskusjonen preges av spørsmål om energipolitikk, miljøvern og teknologiutvikling. Men hva med menneskene i regionen?

Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag og Trondheim kommune har etablert et regionalt plansamarbeid. Norut NIBR Finnmark og Norut Samfunn evaluerer arbeidet underveis.

Sider