Innovasjon, næring og regional utvikling

Innovasjon, næring og regional utvikling

Aktuelt

Hvordan skal man klare å jobbe godt sammen med folk fra andre kulturer og samfunnssystemer? Da må man først skape tillit.

I lista under finner du informasjon om pågående og nylig ferdige sosialkonsekvensanalyser og andre samfunnsøkonomiske analyser med relevans for utviklingen av olje- og gass-sektoren i Nord.

Nordnorsk økonomi holder farten oppe. Produksjonen vokser, bedriftene omstiller og landsdelen er utpekt som framtidens vekstregion.

Forskere ved Norut Samfunnsforskning viser at man kan bygge ut en lønnsom vinterturisme i nord, hvis man satser på de riktige produktene i områder med bredt servicetilbud og lett tilgjengelighet.

Nordområdediskusjonen preges av spørsmål om energipolitikk, miljøvern og teknologiutvikling. Men hva med menneskene i regionen?

Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag og Trondheim kommune har etablert et regionalt plansamarbeid. Norut NIBR Finnmark og Norut Samfunn evaluerer arbeidet underveis.

Blir det verdiskaping og lønnsomhet eller "bare" kultur ut av kulturnæringene i nord? Hvilken betydning har kulturnæringene i offentlig og privat sektor?

Norut Social Science Research Ltd. has initialized a new strategic institute programme (SIP) on the significance of trust as the foundation for development and cooperation in the High North.

Sider