Innovasjon, næring og regional utvikling

Innovasjon, næring og regional utvikling

Aktuelt

Hvilke forhold har betydning for å lykkes som sjømateksportør? Norut Samfunn kartlegger nå eksportbedrifter.

Olje- og energisektoren ønsker å undersøke vilkårene for likestilling i egne bedrifter. Norut Samfunn fikk oppdraget, og skal i høst gjennomføre spørreundersøkelser i bedriftene.

"Jeg bestrider ikke de nasjonaløkonomiske gevinstene ved norsk petroleumsaktivitet eller de stormaktpolitiske aspektene". Les hele leserinnlegget.

Selv har den ikke stemmerett, men kysttorsken har blitt et hett tema i mange politiske debatter i kyst-Norge.

Felles fylkesplan for Trøndelag - et utradisjonelt og vellykket plansamarbeid. Norut NIBR Finnmark og Norut Samfunn har evaluert trøndernes plansamarbeid.

Flere flytter til og færre flytter fra Hammerfest-regionen etter at Snøhvit-utbygginga startet. Det viser en rapport fra Norut NIBR Finnmark, som følger utviklingen i kjølvannet av Snøhvit.

Forskere fra Norut Samfunn samarbeider med Arena-programmet i Troms om å dokumentere utviklingen av klyngedannelser blant bioteknologibedrifter i de nordligste fylkene.

Vårens konjunkturbarometer for Nord Norge er her. Norut Samfunn har igjen hatt det faglige ansvaret for konjunkturbarometeret.

Sider