Innovasjon, næring og regional utvikling

Innovasjon, næring og regional utvikling

Aktuelt

"Jeg bestrider ikke de nasjonaløkonomiske gevinstene ved norsk petroleumsaktivitet eller de stormaktpolitiske aspektene". Les hele leserinnlegget.

Selv har den ikke stemmerett, men kysttorsken har blitt et hett tema i mange politiske debatter i kyst-Norge.

Felles fylkesplan for Trøndelag - et utradisjonelt og vellykket plansamarbeid. Norut NIBR Finnmark og Norut Samfunn har evaluert trøndernes plansamarbeid.

Flere flytter til og færre flytter fra Hammerfest-regionen etter at Snøhvit-utbygginga startet. Det viser en rapport fra Norut NIBR Finnmark, som følger utviklingen i kjølvannet av Snøhvit.

Forskere fra Norut Samfunn samarbeider med Arena-programmet i Troms om å dokumentere utviklingen av klyngedannelser blant bioteknologibedrifter i de nordligste fylkene.

Vårens konjunkturbarometer for Nord Norge er her. Norut Samfunn har igjen hatt det faglige ansvaret for konjunkturbarometeret.

Dimensjoneringen av kommunale velferdstjenester er i stor grad styrt av nasjonale standarder. Nå etterlyses mer tilpassede smådriftsmodeller.

Hjørnesteinsbedriften Elkem Aluminium Mosjøen bygger ny anodefabrikk, og Norut NIBR Finnmark har analysert utbyggingen og dens regionale konsekvenser.

Sider