Innovasjon, næring og regional utvikling

Innovasjon, næring og regional utvikling

Aktuelt

Dimensjoneringen av kommunale velferdstjenester er i stor grad styrt av nasjonale standarder. Nå etterlyses mer tilpassede smådriftsmodeller.

Hjørnesteinsbedriften Elkem Aluminium Mosjøen bygger ny anodefabrikk, og Norut NIBR Finnmark har analysert utbyggingen og dens regionale konsekvenser.

Arild Buanes, seniorforsker ved Norut Samfunn, er oppnevnt som medlem av programstyret for Norges forskningsråds nye store satsing Havet og kysten.

Åpne kontorlandskap innføres i stadig flere bedrifter og offentlige institusjoner. Men vi vet faktisk ikke om det lønner seg!

I samarbeid med Luleå Tekniske Universitet og lokalt næringsliv, starter Norut Teknologi i Narvik et prosjekt som skal hjelpe bedrifter i nordre Nordland og Sør-Troms til å bli flinkere på innovasjon og produktutvikling gjennom samarbeide.

Nord-Norge møter framtiden er tittelen på en ny bok som forskere fra Norut Samfunn står bak. Her ser man nærmere på noen av utfordringene dagens og framtidens Nord-Norge står ovenfor.

Toril Ringholms doktorgradsavhandling "Demokrati på dugnad", tar for seg såkalte lokalutvalg og deres rolle som demokratiske aktører i lokal samfunnsutvikling.

Norut Gruppen evaluerer på oppdrag frå EU-organisasjonen ESPON (European Spatial Planning Observation Network) dei regionale konsekvensane av endringar i EU?s felles fiskeripolitikk etter 2002.

Sider