Interne ressurser

Interne ressurser

Interne ressurser for ansatte (Norut)

Litteratursøk (Norut)

Denne siden gir tilgang til litteratur i fulltekst. Tilgangen til ulike databaser gis gjennom en avtale med UB ved Universitetet i Tromsø. Bruk er basert på IP-gjenkjenning.

Se også vedlagte pdf som du finner nederst på siden: Searching for scientific literature at Norut

Norut har tilgang til disse elektroniske litteraturressursene (lenke til søkeside):

Du kan også bli gjenkjent som bruker via

Les videre før du benytter tjenestene første gang. Her finner du informasjon om og hjelpesider til hver enkelt litteraturbase.

Academic research library (ProQuest)

Søk her: http://proquest.umi.com/login

ARL /ProOuest - Søketipshttp://proquest.umi.com/istd/no/pri/advanced/adv.htm (link fungerer ikke...)

ProQuest - Informasjon om databasen

6346 tidsskrift i basen. Norut har tilgang via UB sin avtale.

ACM

Søk her: http://portal.acm.org/dl.cfm

ACM - Informasjon og søketips

429 tidsskrift i basen. Norut har egen konto knyttet til norsk konsortieavtale.

IDUNN

Søk her: http://www.idunn.no/

Idunn - Informasjon og søketips

Norsk base med 49 tidsskrift. Norut har egen konto.

IEEE

Søk her: http://www.ieee.org/ieeexplore

IEEE - Informasjon og søketips

629 tidsskrift i basen. Begrenset antall nedlastinger. 
NB: Sjekk alltid File Cabinet før nedlasting.

JSTOR

Søk her: http://dfr.jstor.org/

JSTOR - Informasjon
JSTOR - Søketips

1231 tidsskrift i basen. Historisk base, tidsskrift fra de siste 5 år er ikke lagt inn her.
Norut har tilgang via UB sin avtale.

SAGE

Søk her: http://online.sagepub.com/

SAGE - Informasjon og søketips

496 (556) tidsskrift i basen. 
NB: 250 nedlastinger pr år. Ikke nedtellingsvisning.
(pr aug 2010: 27 artikler nedlastet)

Science Direct

Søk her: http://www.sciencedirect.com/

Science Direct - Søketips (Search tips øverst til høyre på siden)

2154 tidsskrift i basen. Norut har tilgang via UB sin avtale.

Scopus

Søk her: http://www.scopus.com/home.url

Scopus - Informasjon og søketips

Database, Norut har tilgang via UB sin avtale.

Taylor&Francis

Søk her: http://www.informaworld.com/smpp/home~db=all

Taylor&Francis - Informasjon og søketips

1520 tidsskrift i basen. Norut har tilgang via UB sin avtale.

Bibsys Ask/Google Scholar/Fjernlån og søkehjelp

Se vedlagte pdf-fil.

Hvis du får problemer

  • Sjekk om en kollega har samme problem
  • Prøv på nytt litt senere
  • Fortsatt problem, send e-post til NHtilvekst@ub.uit.no med beskrivelse/feilmelding (e-posten sjekkes hver ukedag)

Kontaktperson hos UB

Ingrid Berntsen, UB