Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

Ti skip seilte Nordøstpassasjen i fjor, 18000 gikk Suezkanalen. Polhavet blir ikke viktig for gjennomseiling på lenge. Men utviklingen må følges nøye.

Det er fortsatt få seilinger gjennom den Nordlige sjørute og Nordøstpassasjen, men økningen er stor når man regner i prosent.

 

  • Kraftsektoren i Nordområdene – innspill til en nordområdetenkning. Oppdrag fra Energi Norge. 2011
  • Energiscenarier for Nordområdene. Finansiert av LU, EBL, Forum for Strategisk Nettutvikling, Varanger Kraft, G7-gruppen
  • Vindkraftstrategier for Finnmark. Finansiert av Finnmark fylkeskommune
  • Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark
  • Vindkraft i reinbeiteland: Regionale effekter og reindriftens erfaringer

 

Hvordan endres albedo når egenskapene til snø og isdekke endres? Se film fra forskernes bruk av ubemannede småfly på toppen av Grønlandsisen.

I ti dager har forskere fra Norut Narvik vandret med isbor og lynlåspose på drivisen på Svalbard.

På Nordkalotten samarbeider vi om det vi har felles: Røffe utfordringer i et barskt vær.

I en pågående studie i Nord-Trøndelag fremskaffes kunnskap til lokal jaktforvaltning og internasjonal regulering av Svalbardhekkende kortnebbgås.

Arctic Frontiers

Her ser du Norut-forskernes bidrag til årets Arctic Frontiers.

Sider