Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

Hvordan kan jakt redusere landbruksskader som er forårsaket av migrerende gjess?

I sju uker skal ubemannede småfly fra Norut kartlegge hvordan langtransportert sot påvirker smelting av snø og is i Arktis.

Ettårsdagen for askeskyen fra Eyjafjallajökull markeres med at Noruts droner flyr med partikkelsensor. Følg flyturen på Schrödingers katt på NRK1 torsdag 14. april.

Fire forskere fra Norut Narvik skal ut på ekspedisjon i ishavet sammen med Kystvakta.

Norske forskeres satellittkunnskaper skal bidra til å redusere ulykker på vinterglatte veier.

En spørreundersøkelse om barmarkskjøring i Finnmark viser at nær halvparten av de spurte ønsker mindre barmarkskjøring enn i dag.

Bruk av fjernmålingsteknologi til å kartlegge vegetasjon og klimaendringer har gitt Norut Tromsø plass i et nordisk toppforskningsprogram.

Norut Alta gjennomfører for tiden en undersøkelse om holdninger til og utbredelse av barmarkskjøring i Finnmark.

Sider