Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

En spørreundersøkelse om barmarkskjøring i Finnmark viser at nær halvparten av de spurte ønsker mindre barmarkskjøring enn i dag.

Bruk av fjernmålingsteknologi til å kartlegge vegetasjon og klimaendringer har gitt Norut Tromsø plass i et nordisk toppforskningsprogram.

Norut Alta gjennomfører for tiden en undersøkelse om holdninger til og utbredelse av barmarkskjøring i Finnmark.

Fredag 17. september undertegnes en ny samarbeidsavtale mellom The Northern Arctic Federal University (NArFU) og Norut.

28. mai fløy en drone med askemåler om bord fra Andøya Rakettskytefelt. Bare seks uker etter at askeskyen satte oss på bakken er småflyene på vingene med nyutviklet teknologi.

Hvilke effekter får klimaendringene på folk og samfunn i nord? Hvordan kan vi tilpasse oss endringene og gjøre aktuelle tiltak?

Norut Narvik har undersøkt bruk av lokale mikrober for rensing av PCB-forurenset sediment i Hammerfest. Tilsetting av næringsstoffer fremmet biologisk nedbrytning.

Droner med luftpartikkelmåler ombord kan gi mer presise askemålinger. – Vi kan ha en askepartikkelmåler i lufta om ca 2 uker, sier Norut-forsker Rune Storvold.

Sider