Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

For første gang er satellitteknologi tatt i bruk for å måle endringer i landskap med permafrost på Svalbard.

Et sterkere samarbeid kan gi et gyldent triangel i nord, mellom Andøya, Tromsø og Narvik.

Beredskap og teknologi for opprydding etter oljeutslipp har vært i fokus etter flere kystnære forlis den siste tiden. En ulykke i Ofoten nylig, ble en eksamen for gjeldende teknikk.

Midt på sommeren jubler Narvik over et nytt kompetansesenter for kaldt klima-teknologi. Norut Narviks store forskningskontrakt knyttet til forskningsløft i nord gjør dette mulig.

Norut Alta fikk god uttelling da Norges forskningsråd fordelte midler til det såkalte "forskningsløft nord" med mål om å styrke teknologisk forskning og reiselivsforskning i nord.

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

Noruts små ubemannede fly kan blant annet brukes til å overvåke isbreer. Bli med på en flytur over Svalbard.

Pollensesongen er her, og for pollenallergikere er bjørk den største utfordringen. Nå kan observasjoner fra satellitt gi bedre pollenvarsel.

Sider