Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

Hvor nerdete er egentlig en forsker som vinner nobelprisen? Og hva har nobelprisen i økonomi med reindrift å gjøre?

For første gang er satellitteknologi tatt i bruk for å måle endringer i landskap med permafrost på Svalbard.

Et sterkere samarbeid kan gi et gyldent triangel i nord, mellom Andøya, Tromsø og Narvik.

Beredskap og teknologi for opprydding etter oljeutslipp har vært i fokus etter flere kystnære forlis den siste tiden. En ulykke i Ofoten nylig, ble en eksamen for gjeldende teknikk.

Midt på sommeren jubler Narvik over et nytt kompetansesenter for kaldt klima-teknologi. Norut Narviks store forskningskontrakt knyttet til forskningsløft i nord gjør dette mulig.

Norut Alta fikk god uttelling da Norges forskningsråd fordelte midler til det såkalte "forskningsløft nord" med mål om å styrke teknologisk forskning og reiselivsforskning i nord.

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

Sider