Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

Snøsatellitten CoReH2O kjemper om å bli neste satellitt ut fra European Space Agency. Norut Tromsø har vært med på å designe satellitten.

Noruts ubemannede småfly er igjen på vingene for å kartlegge isen rundt Sydpolen. Til helga møter den norsk-amerikanske ekspedisjonen 11 av verdens miljøministere.

I Narvik har de lang erfaring med forskning på kaldt klima. Nå formaliserer Norut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter.

Torsken har flere roller enn å mette lutefisksultne i førjulstida. Kampen om kysttorsken er ei utstilling verdt.

Når oljespill er et faktum er det viktig at oljen fanges opp så raskt som mulig. Norut Narvik har evaluert yteevnen til forskjellige typer absorbenter.

- til tross for et stadig varmere klima, men må regne med tilpasninger i framtida. Det viser en studie utført av Norut om klimautviklinga og mulige følger for reindrifta i Norge.

Seniorforsker Arild Buanes disputerer på temaet kystsoneforvaltning i dag. Han blir sistemann ut i vår.

Sider