Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

Noruts små ubemannede fly kan blant annet brukes til å overvåke isbreer. Bli med på en flytur over Svalbard.

Pollensesongen er her, og for pollenallergikere er bjørk den største utfordringen. Nå kan observasjoner fra satellitt gi bedre pollenvarsel.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

Snøsatellitten CoReH2O kjemper om å bli neste satellitt ut fra European Space Agency. Norut Tromsø har vært med på å designe satellitten.

Noruts ubemannede småfly er igjen på vingene for å kartlegge isen rundt Sydpolen. Til helga møter den norsk-amerikanske ekspedisjonen 11 av verdens miljøministere.

I Narvik har de lang erfaring med forskning på kaldt klima. Nå formaliserer Norut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter.

Torsken har flere roller enn å mette lutefisksultne i førjulstida. Kampen om kysttorsken er ei utstilling verdt.

Når oljespill er et faktum er det viktig at oljen fanges opp så raskt som mulig. Norut Narvik har evaluert yteevnen til forskjellige typer absorbenter.

Sider