Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

- til tross for et stadig varmere klima, men må regne med tilpasninger i framtida. Det viser en studie utført av Norut om klimautviklinga og mulige følger for reindrifta i Norge.

Seniorforsker Arild Buanes disputerer på temaet kystsoneforvaltning i dag. Han blir sistemann ut i vår.

Norut Alta deltar i kartlegging som skal bidra til å effektivisere jakta på kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

Eirik Mikkelsen forsvarte 5. mai 2008 sin avhandling om kystsonen for PhD-graden i samfunnsvitenskap ved Norges fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø.

Norut Alta har gjort en samfunnsvitenskapelig studie av følgene av at kortnebbgjess raster og beiter i nordtrøndersk kulturlandskap

Norut er med når ukjent land skal utforskes i Antarktis. Forsker Stian Solbø har ansvar for det fjernstyrte forskningsflyet som skal måle isens tykkelse.

Kan et Vinter-OL i Tromsø bidra til en bærekraftig reiselivsutvikling i nord? Reiselivsprofessor Peter Williams fra Canada deler sine erfaringer fra Vancouver 2010.

Reindriftssamer og naturvernmyndigheter strides om nasjonalparker. - Konfliktene skyldes ulike natursyn og at rekreasjon fremmes framfor reindriftas behov for ro, sier seniorforsker Jan Åge Riseth.

Sider