Klima og miljø

Klima og miljø

Aktuelt

Norut Alta deltar i kartlegging som skal bidra til å effektivisere jakta på kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

Eirik Mikkelsen forsvarte 5. mai 2008 sin avhandling om kystsonen for PhD-graden i samfunnsvitenskap ved Norges fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø.

Norut Alta har gjort en samfunnsvitenskapelig studie av følgene av at kortnebbgjess raster og beiter i nordtrøndersk kulturlandskap

Norut er med når ukjent land skal utforskes i Antarktis. Forsker Stian Solbø har ansvar for det fjernstyrte forskningsflyet som skal måle isens tykkelse.

Kan et Vinter-OL i Tromsø bidra til en bærekraftig reiselivsutvikling i nord? Reiselivsprofessor Peter Williams fra Canada deler sine erfaringer fra Vancouver 2010.

Reindriftssamer og naturvernmyndigheter strides om nasjonalparker. - Konfliktene skyldes ulike natursyn og at rekreasjon fremmes framfor reindriftas behov for ro, sier seniorforsker Jan Åge Riseth.

Kjernekompetansen er knyttet til signalanalyse og bildebehandling, hovedsaklig relatert til:

Det høres kanskje ikke mye ut om temperaturen stiger med en grad eller to, men i naturen får det store konsekvenser, særlig langs kysten. Dette kan forskere lese ut av satellittbilder.

Sider