32 millioner til Biotek-satsing

32 millioner til Biotek-satsing

15. desember 2008

12. desember bevilget RDA-styret i Troms 32 millioner til Barents BioCentre. Norut Tromsø er koordinator for BBC.

- Dette er et skikkelig løft for næringslivet i regionen, sier Ivan C. Burkow, konsernsjef i Norut.

- Pengene skal brukes til å bygge opp nye laboratorier og skaffe til veie infrastruktur som både industrien og forskningsmiljøene kan benytte seg av. Nå har vi startkapitalen til satsingen som kan bringe Bioteknologi-miljøet i Tromsø mange steg videre. Norut har tatt en koordinerende rolle i dette arbeidet, forteller Burkow.

Leder i RDA-styret i Troms, Tromsø-ordfører Arild Hausberg, sier til NRK at dette er en nasjonal satsing.

- Dette er en del av strategien for å få Tromsø til å bli et nasjonalt senter for Bioteknologi. Denne etableringen er strategisk veldig viktig, og rent konkret er den viktig for aktørene som har behov for dette laboratoriet, sier Hausberg.

Noruts rolle

Norut står som søker til RDA-styret. Noruts rolle blir å bygge opp et felles laboratorium for forskning og næringsliv innen bioteknologi. Bioklyngen i Tromsø er avhengig av gode, moderne laboratoriefaciliteter for å utvikle ny kunnskap og nye produkt.

I tillegg vedtok Noruts styre i vår å bygge opp en egen avdeling for bioteknologisk forskning. Denne avdelingen vil også benytte seg av laboratoriefacilitetene som skal bygges opp.

Norut blir eier av utstyret, og vil sammen med Norinnova organisere driften og koordinere bruken av senteret. I oppbyggingsfasen vil prosjektet bli styrt av en gruppe med representanter fra bioklyngen i Tromsø, både næringslivsaktører og forskningsinstitusjoner.

Forskningssjef i Noruts avdeling for Bioteknologi, Erling Sandsdalen, forteller at satsingen Barents BioCentre er et resultat av godt samarbeid mellom mange aktører både innenfor forskningsmiljøene, næringslivet, virkemiddelapparatet og det offentlige.

Nytt bygg i Forskningsparken

Snart tas første spadetak for en utbygging av Forskningsparken i Tromsø. Det nye laboratoriet skal inn i disse lokalene, og skal etter planen står klart høsten 2010.

Kontaktperson: Forskningssjef Erling Sandsdalen, Norut Tromsø