Arctic Frontiers: Norut er med

Arctic Frontiers: Norut er med

18. januar 2010

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

Kombinasjonen av økende menneskelig aktivitet i arktiske strøk og klimaendringene vil ha betydning for menneskene som bor der. ”Living in the High North” er hovedtema for konferansen Arctic Frontiers 2010 som arrangeres i Tromsø i tidsrommet 24. – 29. Januar.

Under Arctic Frontiers-uken samles over 600 mennesker fra forskning, næringsliv, politikk, offentlig forvaltning og andre interesserte for å dele forskningsresultater og diskutere arktiske problemstillinger.

Bærekraftige samfunn i nord

25. og 26. januar avholdes policy-delen av konferansen. I år er fokus på Arktiske strategier og Bærekraftige samfunn i nord.

Bærekraftige samfunn i nord er også tema for den første samfunnsvitenskapelige sesjonen som går over flere dager i Arctic Frontiers sin historie. Norut har vært sentral i arbeidet med denne sesjonen.

Andre tema i vitenskapsdelen av konferansen er Is og klima, Marin biodiversitet, Havforvaltning og E-læring. Flere av Noruts forskere bidrar med foredrag på vitenskapsdelen. Denne delen av konferansen avholdes 27.-29. januar.

Det er fjerde gang denne konferansen arrangeres i Tromsø. Foredragene holdes i Teorifagbygget på Universitetet i Tromsø.

Les mer om konferansen på http://www.arcticfrontiers.com/. Det er mulig å høre på enkeltforedrag på konferansen uten å registrere seg.