Arktisk senter for ubemannede fly åpnet

Arktisk senter for ubemannede fly åpnet

15. april 2015

- Universitetet i Tromsø og Norut har lyktes med å bygge opp et forskningsmiljø i verdensklasse, sa statsråd Elisabeth Aspaker da hun åpnet Arktisk Senter for ubemannede fly (ASUF) i Ny-Ålesund.

Både fiskeriministeren og justisministeren var til stede da Arktisk senter for ubemannede Fly (ASUF) ble offisielt åpnet i Ny-Ålesund i går. På Svalbard er det etablert en testbase for flyene.

Det var fiskeriminister Elisabeth Aspaker som foretok den offisielle åpningen av ASUF, som er et partnerskap mellom UiT, Norut og Lufttransport. Aspaker la stor vekt på at det er et resultat av systematisk og strategisk oppbygging av kompetanse.

Kunnskapsbasert industrieventyr

- Jeg må få gratulere UiT Norges arktiske universitet, Norut og Lufttransport (kommersiell partner i ASUF, red. anm.) som i mange år har arbeidet for å realisere dette prosjektet. Vi er her fordi dere har lyktes i å bygge opp et forskningsmiljø i verdensklasse. Dette senteret er en videreutvikling av en strategisk satsing på satellitteknologi, jordobservasjon og fjernmåling ved kunnskapsmiljøene i Tromsø. En satsing som for alvor har gjort Norge til et internasjonalt tyngdepunkt i forhold til beredskap og miljøovervåking i Arktis, sa Aspaker i sin åpningstale.

Hun la vekt på at med etableringen av ASUF i Ny-Ålesund, så har Norge og norsk teknologi innen jordobservasjon tatt et viktig steg i riktig retning.

- Norge har lenge ligget langt fremme i forhold til innovasjon på dette området. Etableringen av ASUF byr på en unik mulighet for norske forsknings- og innovasjonsmiljøer til å ta en enda viktigere pådriverrolle innenfor industriell teknologiutvikling, sa Aspaker, som også la vekt på utdanningselementet i satsingen:

- Som vikar for kunnskapsministeren er jeg også glad for å se at utdanningselementet har en sentral plass i denne satsingen. Det er særlig gledelig at UiT Norges arktiske universitet oppretter en 3-årig ingeniørutdanning med inntil 20 studieplasser knyttet til operasjoner med ubemannede fly høsten 2016. Universitetet får også en viktig rolle i forhold til sertifisering av piloter av ubemannede fly, sa statsråden.

- På mange måter er ASUF symbolet på et nytt kunnskapsbasert industrieventyr i Norge. Samarbeid mellom næringsliv, akademia og forskning – som ASUF bygger på – er en av flere forutsetninger for suksess. Jeg er overbevist om at dette samarbeidet vil gjøre ASUF godt posisjonert til å lede an i utviklingen av ny næringsvirksomhet og sivil droneindustri i Norge, sa Aspaker.

Beredskap og politi

Justisminister Anders Anundsen deltok på et seminar i Ny-Ålesund der tema var mulighetsrommet innenfor bruk av ubemannede fly til sivil bruk.

- Det er ingen tvil om at dette er teknologiutvikling Norge trenger. Det finnes mange potensielle bruksområder, og ikke minst er dette svært interessant i beredskapssammenheng, sier justisminister Anundsen.

- Dette er en satsing vi vil følge med stor interesse fremover, sier han.

- Også i forhold til politiet kan denne teknologien bli viktig. Foreløpig er det et stykke teknologisk vei å gå, men slike droner kan være et viktig redskap for situasjonsforståelse ved hendelser der oversikt er nødvendig. Da som supplement til politihelikoptre - ikke som erstatning, understreker han.

- Jeg lar meg også fascinere av pilotutdanning ved Universitetet i Tromsø som et element i ASUF. Her viser det seg at man har kommet veldig langt allerede, sier Anders Anundsen.

Asuf.no: Les mer om Arktisk senter for ubemannede fly

TV2: Åpning av arktisk senter for ubemannede fly (video)

Nordlys: Åpnet nytt dronesenter: Slik skal dronene brukes

NRK: Satser på ubemannede fly i Arktis