Bærekraftig forvaltning av betongdammer

Bærekraftig forvaltning av betongdammer

26. mars 2014
It/Øk. konsulent

I juni blir det workshop i Narvik der temaet er bærekraftig forvaltning av betongdammer. Målet er å vise hvordan man kan ta i bruk nye metoder for å redusere kostnader og miljøbelastninger ved oppgradering av betongdammer.

Norut Narvik, Statkraft og NVE arrangerer 11. og 12. juni workshop i Narvik der temaet er bærekraftig forvaltning av betongdammer. Målet er å vise eksempler på hvordan man kan ta i bruk nye metoder for å redusere kostnader og miljøbelastninger ved oppgradering av betongdammer.

Mange dameiere opplever at deres betongdammer etter revurdering ikke lenger tilfredsstiller kravene til stabilitet. Dette til tross for at det ikke er tegn til skader på dammene. Resultatet er et massivt behov for forsterkning og oppgradering. Betongdammer befinner seg naturlig nok ofte høyt til fjells, og forsterkningstiltak er svært ressurskrevende og kostbare. Norut Narvik har gjennom flere år jobbet sammen med Statkraft og andre nasjonale og nordiske FoU-miljøer for å finne nye innovative løsninger som kan bidra til å redusere miljøbelastningene og kostnader forbundet med oppgradering av dammer.

Arena for inspirasjon

Gjennom foredrag, diskusjoner og muligheter for presentasjon og diskusjon av egne case er workshopen en arena der deltagerne kan inspireres til å til å ta i bruk nye metoder. Blant annet presenteres en ny metode for dokumentasjon av glidestabilitet i dammer. Eksempelet som vises demonstrerer hvordan man ved bruk av denne metoden kan redusere og i enkelte tilfeller eliminere behovet for fysisk forsterkning.

Tid og sted
11. og 12. juni 2013
Rica Hotel, Narvik, (+47) 76 96 14 00

Påmelding til
Trine Askheim, Norut Narvik
e-post: trine.askheim@norut.no
Tlf: 76 96 53 50

Påmeldingsfrist
1. mai 2014

Deltakeravgift
kr 4.000 + mva. Inkluderer Lunsj onsdag og torsdag, samt middag onsdag kveld.
Faktura vil bli sendt.

Innkvartering
Overnatting Rica Hotel Narvik:
Avtalepris enkeltrom med frokost, et døgn: NOK 1195,- pr. pers

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50 %. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Hoteller har egne regler for avbestilling.