Bedre beslutninger om nybygg

Bedre beslutninger om nybygg

21. juni 2016
Kommunikasjonssjef

Hvordan vil et nybygg som planlegges i nabolaget se ut fra min veranda? Hvordan blir utsikten fra min nye leilighet? En ny programvare for tredimensjonal visualisering har tatt første steg mot markedet.

I dag undertegnet Norut og det nyoppstartede selskapet Vizda AS en lisensavtale om bruk av programvare til visualisering.

Forsker ved Norut og gründer Daniel Stødle har de siste fire årene utviklet visualiseringsprogramvaren gjennom ulike forskningsprosjekter. Nå er tiden inne for eget selskap og pilottesting.

- Kort fortalt skal Vizda tilby et visualiseringssystem for offentlige og private aktører, som kommuner, eiendomsutviklere og eiendomsmeglere. Gjennom tredimensjonal visualisering får man bedre inntrykk av hvordan nye byggeprosjekter vil se ut i eksisterende omgivelser. Visualiseringen kan brukes både til planlegging og formidling, av de som skal selge bolig i et planlagt nybygg, og av de som allerede eier bolig nært utbyggingen.

- Data presenteres i 3D, og gir et realistisk bilde av sol og skygge og fjernvirkninger. Visningen kan for eksempel skje på 3D-TV eller med VR-briller. For tida tester selskapet Strandveien Utvikling AS en pilot av programvaren på potensielle kunder til sitt utbyggingsprosjekt Himmel og Hav i Tromsø, forteller Daniel Stødle.

Styreleder i Vizda AS, Tore Andreassen, sier at selskapet vil tilby en kjempespennende programvare både for kommunemarkedet og det private marked.

- Visualisering av nye byggeprosjekter vil gi bedre beslutninger, både for politikere, utbyggere, kjøpere og naboer, sier Tore Andreassen, og tilføyer

- Det er et flott verktøy for å se et nybygg fra ulike synsvinkler, fra bakkenivå eller fra høyden, fra ulike vinkler og fra eiendommer i nærheten. Hvordan vil et nybygg blir seende ut fra min veranda, for eksempel.

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut er klar på at forskningsselskapet ønsker å bidra til å utvikle nye produkter og bedrifter.

- Vitenskapelig publisering er viktig, men kunnskapen må omsettes til smarte løsninger og produkter. Det er flott at teknologi utviklet ved Norut gir grunnlag for bedriftsetablering, sier Burkow, før han signerer lisensavtalen.