Bedre helse i gruveindustrien i nord

Bedre helse i gruveindustrien i nord

30. august 2012

Norut Alta er med i et forskningsprosjekt om gruvearbeideres helse. Prosjektet finansieres gjennom EU-programmet Kolarctic.

Det internasjonale prosjektet MineHealth tar utgangspunkt i de tøffe arbeidsforholdene gruvearbeider i nord lever under med kulde, støv, vibrasjonsbelastninger og stress.

Prosjektet skal arbeide for å utvikle et grunnlag for å forhindre sykefravær, samt skape trivsel og bedre arbeidsevne hos arbeiderne.

Datainnsamling vil foregå i fire gruver i fire land:

  • Sydvaranger gruver, Kirkenes
  • Aitik, Pajala, Sverige
  • Kevitsa, Sodankyla, Finland
  • Vostochni, Kirovsk, Russland

Norut har en liten rolle i prosjektet, og vil i samarbeid med svenske, finske og russiske samfunnsforskere utarbeide en sosioøkonomisk studie som ser på gruveindustriens effekter og virkninger i sine lokalsamfunn. Norut vil ha ansvaret for datainnsamlingen i Sør-Varanger.

Norut sitt arbeid er i tillegg til EU-finansiering støttet av Finnmark fylkeskommune.

Partnere i prosjektet på norsk side er sammen med Norut, UNN i Tromsø og SINTEF.

Svensk partner er Umeå universitet, og på finsk side, Finnish Institute of Occupational Health, samt Kemi-Tornio University of Applied Sciences Health Care and Social Services.

Russisk partner er Northwest Public Health Research Center i Kirovsk.

Prosjektet går fra 2012-2014.

Her kan du laste ned en norske pressemelding om prosjektet:Pressemelding om prosjektet Mine Health

Her kan du lese mer om MineHealth.

Kontaktperson er seniorforsker Vigdis Nygaard.