Bedre helse med TV?

Bedre helse med TV?

20. desember 2007

Kronisk syke pasienter kan ha problemer med å komme seg ut av hjemmet. Norut deltar i et prosjekt hvor telemedisin gir Kols-pasienter veiledning og rehabilitering via TV-en hjemme.

Ved hjelp av TV, fjernkontroll og en datamaskin møter deltakerne i Kols-prosjektet både helsepersonell og andre Kols-pasienter på sitt eget fjernsyn, uten å måtte dra hjemmefra.

Oppfølging hjemme

I 2005 utviklet Nasjonalt senter for telemedisin, Norut, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Well en prototype for hjemmebasert trening og oppfølging av kronisk syke pasienter.

Kols-prosjektet er en oppfølger av dette. Nå utvikler og tester de samme partnerne nye tjenester. Målet er å undersøke om hjemmebasert opplæring og oppfølging ved hjelp av telemedisin kan gi pasienter med denne sykdommen et bedre liv.

Les mer om Kols-prosjektet

Tromsø Telemedicine Laboratory

Kols-prosjektet er en del av virksomheten i Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL). TTL jobber med å utvikle e-helsesystemer for kronisk syke, eldre og pasienter med livsstilsrelaterte sykdommer.

Norut Tromsø deltar i TTL's virksomhet gjennom prosjektet MyHealthService. Målet er å utvikle telemedisinsk teknologi og interaktive tjenester som er enkle å bruke for pasientene. Målgruppa for disse tjenestene er eldre og kronisk syke pasienter.

Les mer om MyHealthService.

Kontaktperson hos Norut Tromsø: Forskningssjef Lars K. Vognild