Bedre respons på oljeutslipp i Arktis

Bedre respons på oljeutslipp i Arktis

17. februar 2016
Kommunikasjonssjef

Hvordan skal vi best møte og begrense skadene ved oljeutslipp i Arktis? Norut Narvik deltar i et stort EU Horisont 2020-prosjekt som søker etter svar.

Prosjektet skal teste ut ulike responsmetoder på oljeutslipp i kalde farvann, og evaluere effekter på miljøet.

Når prosjektet starter opp i mars, er hele 13 forskningsmiljø fra 9 land involvert. Finlands miljøinstitutt SYKE koordinerer arbeidet.

- Prosjektet vil fokusere på å utvikle, sammenligne og evaluere effektivitet og miljømessige konsekvenser av ulike responsmetoder på oljeutslipp i kaldt klima. I tillegg vil vi utvikle et system for sanntids observasjon av utslipp under vann, og et strategisk verktøy for å velge de beste responsmetodene ved oljeutslipp, sier prosjektkoordinator Kirsten Jørgensen ved SYKE.

Norut Narviks bidrag i prosjektet er knyttet til biologisk nedbryting av olje i is, og brenning av olje i sjøis. Prosjektleder ved Norut Narvik er forskningsleder Christian Petrich.

Les mer om prosjektet: ”Integrated oil spill response actions and environmental effects – GRACE.”

Prosjektet har fått tildelt til sammen 5,28 millioner Euro fra EU sitt Horisont 2020 forsknings- og innovasjonsprogram. Målet for Horisont 2020 er å fremme økonomisk vekst og skape nye arbeidsplasser i Europa, samt øke konkurransekraften til europeisk næringsliv.