Bedre søk og redningsoperasjoner i nord

Bedre søk og redningsoperasjoner i nord

20. november 2015
Kommunikasjonssjef

Økt aktivitet i Arktis krever bedre søk og redningskapasitet for menneskene som befinner seg i dette området. Norut har sett på status for søkeoperasjoner, og kommer med forslag til en rekke forbedringer.

Norut har særlig sett på teknologien som benyttes til søk, både hva som er tilgjengelig i dag og ny teknologi som kan forbedre både beredskap og redningsoperasjoner. Arbeidet inngår i prosjektet «Search and rescue in the High North” (SARiNOR) på oppdrag fra Maritimt Forum Nord.

Forslag til tiltak

Arbeidet er oppsummert i rapporten «SARiNOR WP3 SØK». Rapporten peker på tiltak for å hindre at ulykker skjer, og tiltak for å redusere konsekvensene ved akutte hendelser.

Her er noen av forslagene:

 • Mer synlige redningsdrakter
 • Installere posisjoneringsutstyr på Sea King
 • Mann over bord-alarm for alle yrkesfiskere
 • Bedre nattbriller til norske SAR-piloter
 • Værradar på Svalbard og bedre tåke- og siktvarsel for Barentshavet
 • Bedre varsel for strøm og bølger
 • Økt kapasitet på satellittkommunikasjon
 • Satellittdata som hjelpemiddel i søk og redning

Rekkevidde og beredskap

Rapporten legger også fram flere forslag til økt rekkevidde og beredskap:

 • P-3 Orion får økt SAR-beredskap og oppgraderes med tanke på søk
 • Bedre landingsplass og økt drivstofflager på Bjørnøya
 • Vurdere ubemannede luftfartøy i SAR-operasjoner
 • Beredskapsskip i Barentshavet og flyberedskap på Svalbard

Økt samarbeid mellom ulike grupper som deltar i søk og redning vil også styrke sikkerheten til sjøs. I rapporten foreslås blant annet økt samhandling mellom kystvakten og Polarsyssel, og økt samhandling og trening mellom P-3 Orion stasjonert på Andøya og de andre deltakerne i søk- og redningsarbeidet.

Prosjektet er ledet av Norut ved seniorforsker Agnar Sivertsen, i samarbeid med Lufttransport og UiT Norges arktiske universitet. 

Her finner du hele rapporten: «SARiNOR WP3 SØK».

Bedre samarbeid

SARiNOR-prosjektet består av sju deler, og Norut er også med på arbeidspakken «Delt situasjonsforståelse» sammen med Sintef IKT og Christian Michelsen Research. Målet med dette arbeidet er at alle som deltar i SAR-operasjoner får en bedre felles situasjonsforståelse. Analysen skal også munne ut i forslag til tiltak som kan øke effektiviteten i SAR-operasjoner.

Dette arbeidet skal avsluttes våren 2016, og fra Norut deltar forsker Yngve Antonsen og seniorforsker May-Britt Ellingsen.

Les mer på nettsiden til SARiNOR.