Bioteknologi

Bioteknologi

2. desember 2008

Noruts avdeling for industriell og medisinsk bioteknologi er under oppbygging. I første fase har avdelinga arbeidet med å bygge opp Barents Biocentre Lab.

Dette er en næringsrettet satsing som tar utgangspunkt i behovene hos næringsaktørene Norut skal arbeide sammen med.

Barents Biocentre Lab

Barents Biocentre er et nytt bioteknologisk senter i Forskningsparken i Tromsø. Senteret ble tatt i bruk sommeren 2012, og ble offisielt åpnet i september.

Faggrupper fra Universitetet i Tromsø, næringslivet i Nord-Norge, Norinnova og Norut står sammen bak BB Lab.

BB Lab tilbyr topp moderne laboratorier med avansert utstyr til bedrifter og gründere. Målet er å gi de beste rammebetingelser for utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser innenfor bioteknologi.

Barents Biocentre Lab nettside

Internasjonale samarbeidspartnere

  • Technopole Maritime du Quebec
  • Marine Biotechnology Research Centre

Kontakt

Barents Biocentre Lab, tlf 95 33 33 35.
Forskningssjef Erling Sandsdalen, Norut Tromsø.