Birgit Abelsen ny Norut Alta-direktør

Birgit Abelsen ny Norut Alta-direktør

22. juni 2011

Styret i Norut Alta-Áltá har ansatt Birgit Abelsen som administrerende direktør. Abelsen vil tiltre direktørstillingen 1.august.

Da går nåværende Norut Alta-direktør Sveinung Eikeland over til stillingen som rektor ved Høgskolen i Finnmark.

- Jeg er svært tilfreds med at vi kan ønske Birgit Abelsen velkommen til en meget spennende stilling som Norut Alta-direktør. Hun er faglig sterk og hennes innsikt vil være svært viktig for instituttets videre utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Birgit Abelsen har de kvaliteter som skal til for å lede en kunnskapsorganisasjon som Norut Alta framover, sier konsernsjef i Norut og Norut Altas styreleder Ivan C. Burkow.

Abelsen har doktorgrad i helsevitenskap og bred forskningsfaglig kompetanse og gode samarbeidsrelasjoner med andre FoU-institusjoner i landsdelen.

Abelsen kommer fra stillingen som seniorforsker ved Norut Alta, hvor hun har arbeidet i 10 år. Hun har også en deltidsstilling ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved Universitetet i Tromsø og har tidligere også arbeidet ved Høgskolen i Finnmark.

Hennes faglige kompetanse er internasjonalt anerkjent; for eksempel er hun ekspertevaluator for Europakommisjonen på EUs 7. rammeprogram, Health 2011.

- Norut Alta er en god arbeidsplass, med flinke og trivelige kolleger. Direktørstillingen er svært spennende og jeg ser fram til å kunne bidra til videre utvikling av selskapet fra lederposisjon, sier den påtroppende direktøren i Norut Alta, Birgit Abelsen.