Bjarne Sætrum blir markedssjef i Norut

Bjarne Sætrum blir markedssjef i Norut

27. juni 2017
Kommunikasjonssjef

Bjarne Sætrum (48) fra Alta er ansatt som markedssjef for å styrke Noruts operasjonelle og kommersielle virksomhet.

Bjarne Sætrum kommer fra stillingen som daglig leder i Aranica. Fram til 2015 arbeidet han i Ishavskraft, de siste 14 årene som administrerende direktør. Sætrum har utdannelse fra Telemark ingeniørhøgskole og Handelshøgskolen BI. Han kommer til å ha arbeidssted i Kunnskapsparken i Alta, sammen med de øvrige Norut-ansatte i byen.

Norut er landsdelens største forsknings- og innovasjonsselskap. På områder hvor Norut har særskilt teknologisk kompetanse, for eksempel droner, satellittjenester og avanserte IKT-løsninger, ønsker selskapet å utvikle og forbedre tjenester, produkter og metoder som skal gi nordnorsk næringsliv økt konkurransekraft.

- Nå styrker vi vår kommersielle aktivitet i nord, sier konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut.

- Forskningen har endret seg til i mye større grad å involvere kundene i utviklingen av spesialdesignede produkter og tjenester. I denne situasjonen er vi svært tilfreds med å få en kapasitet som Bjarne Sætrum inn i lederteamet i Norut. Hans erfaring og markedskunnskap vil styrke Noruts evne til å levere operative og kundetilpassede tjenester, sier konsernsjefen. 

- Vi har nylig bygd opp aktivitet i Bodø, nå styrker vi aktiviteten i Finnmark, sier Burkow.

Påtroppende markedssjef Bjarne Sætrum supplerer:

- I den nye stillingen som markedssjef i Norut vil jeg jobbe med å få til ei tettere kobling mellom forskningen og behovene hos næringslivet. Et eksempel er videre utvikling av dronetjenester for kraftbransjen, som inspeksjon av linjer og innsamling av data for drift og vedlikehold, forteller Bjarne Sætrum.

Sætrum begynner i stillingen som markedssjef i Norut 1. juli.