Blogger for fjellfolket

Blogger for fjellfolket

2. februar 2012

I dag åpner Statsskog Fjelltjenesten en blogg om snø- og isforholdene i fjellet. Ideen ble sådd i et Norutprosjekt for over seks år siden.

Den gang da mobiltelefoner kun ble brukt til å ringe og sende SMS, og blogger kun var for spesielt interesserte teknologer, luftet Norutforskere ideen om en fjellblogg med Statskog Fjelltjenesten.

I dag går bloggen på lufta, slik at fjellfolk flest kan følge med på is- og snøforholdene og annet som rører seg på fjellet i Nordland og Troms.

Fjellblogg

Bloggen skal oppdateres fortløpende av fjelltjenestens egne folk, ifølge Statskog. De ferske rapportene om blant annet snø- og isforhold vil være nyttige for alle som ferdes i fjellet, enten det er i forbindelse med næringsdrift eller rekreasjon.

- Vi har tenkt på dette noen år, forteller Kjetil Bjørklid, utmarkskonsulent i Statskog Fjelltjenesten til Nordlys.no.

Nærmere bestemt siden 2005, antar seniorforsker Sigurd Sjursen ved Norut Tromsø. Han var da leder for den norske delen av prosjektet CroCoPil - Nordisk samarbeid om mobilt internett i felt og i tynt befolkede områder.

Prosjektet handlet om kommunikasjonsteknologi som kunne spre datapakker i tynt befolkede områder uten dekning.

Samarbeid med Fjelltjenesten Sigurd Sjursen forteller at Statskog Fjelltjenesten var en av samarbeidspartnerne i prosjektet den gang. Forskerne kartla de utfordringene Fjelltjenesten opplevde ute i felt, og presenterte blant annet ideen om en blogg hvor Fjelltjenesten meldte om vær- og føreforhold i fjellet i sanntid.

De teknologiske utfordringene var knyttet til hvordan dataene skulle sendes til nærmeste dekningsområde og derfra spres ut på nett lenge før den ansatte var tilbake foran PC’en på Statskogs kontor.

Forskningen ligger foran

- Dette er et godt eksempel på at forskningen ofte ligger langt foran den praktiske anvendelsen i tid. Tanker og ideer blir sådd lenge før vi ser de konkrete resultatene, sier Sigurd Sjursen.

- En av funksjonene til forskning er å inspirere til å ta nye ting i bruk. Så må ideene modnes og utvikles videre før de settes ut i livet, påpeker Sjursen.

En reportasje i avisa Nordlys 29. april 2006 viste Norut-forskere i fjellområdene i Nord-Troms som testet sending av geoblogg (data om vær, vind, føreforhold, rovdyr og lignende) med PDA (Personlig digital assistent), den gang også kjent som Palm.

Dette var lenge før smarttelefoner og nettbrett var allemannseie og blogging var en aktivitet for folk flest.

De teknologiske løsningene for distribusjon av data i områder uten nettdekning er så langt ikke blitt hyllevare. Men fjellbloggen er et faktum.

Blir til mens vi går

- Bloggen blir til mens vi går, sier Kjetil Bjørklid i Statskog til nordlys.no. Det gjenstår å se om vi snart kan følge fjelltjenesten på Facebook eller Twitter. Det kommer vel an på tilbakemeldingene fra deg og meg.

Men forskerne, de er opptatt av helt andre ting som vi andre ikke har begynt å tenke på ennå.

Fra Norut-arkivet:

Bedrer kommunikasjonen på vidda Hele Nordkalotten blogger!