Bygger opp forskning på Helgeland

Bygger opp forskning på Helgeland

14. mai 2013

Norut satser sammen med Høgskolen i Narvik på å bygge opp et forskningsmiljø på Mo.

Industrimiljøet på Helgeland skal forsterkes med forskning fra Narvik. De tradisjonsrike industriområdene i sørlige og nordlige deler av Nordland har felles interesser.

Helgeland Sparebank har nylig bidratt med 3 millioner i etableringsstøtte til oppbygging av et forskningsmiljø i Rana. Halvparten går til to doktorgradsstillinger knyttet til Høgskolen i Narvik.

Norut på Mo

Norut ønsker å bygge opp en avdeling på Mo, og håper å ha 3-5 årsverk på plass innen 2016. Norut håper å ha de første kontraktene på plass i løpet av sommeren, og et nytt kontor i drift i løpet av høsten. Målet er å rekruttere ansatte til ei egen helgelandsavdeling, samtidig med at folk fra Narvik oppholder seg på Mo i perioder.

Allerede i 2009 vedtok Noruts styre å etablere aktivitet på Mo. Kontoret i industriparken har vært bemannet av ansatte som har reist mellom Narvik og Mo. Oppstarten led under at en ikke fikk rekruttert lokale folk til kontoret, og at økonomien til satsingen har vært utfordrende.

Nå er stemningen snudd.

- Vi har klokkertro på dette. Nå har vi fått 1.5 millioner kroner fra Helgeland Sparebank, og vi har kontakt med flere interesserte aktører som kan bidra til å bygge opp avdelingen. Ikke minst håper vi at Nordland Fylkeskommune kan finne initiativet interessant, forteller administrasjonssjef Dagfinn Johnsen i Norut Narvik.

Norut driver med anvendt forskning, og er et naturlig bindeledd mellom akademia og næringsliv.

- Med Campus Helgeland og den vinden som blåser, så er stemningen en helt annen i dag. Mo er interessant og vi ønsker å bli en attraktiv samarbeidspartner for industrien på Helgeland, sier Dagfinn Johnsen til Rana Blad.

Kontaktperson

Administrasjonssjef Dagfinn Johnsen, Norut Narvik.