De «snille» dronene

De «snille» dronene

5. juni 2014

Et nasjonalt senter for ubemannede fly må lokaliseres til Tromsø. Vi har nemlig de beste forutsetninger for å lede an i utvikling av sivil droneindustri i Norge.

Det er en utbredt misforståelse at droner utelukkende handler om brutal krigføring. Droner har et vidt sivilt bruksområde. I så måte er Norge meget relevant - med våre store avstander, spesielle naturforhold og næringsaktivitet i arktisk klima. Nord-Norge er spesielt godt egnet for å utvikle droneindustri rettet mot arktiske strøk og den fremtidige næringsaktiviteten her. 

Tromsø har allerede et internasjonalt ledende forskningsmiljø på området. 

Ved Norut (Northern Research Institute) er det utviklet unik kompetanse på avansert jordobservasjon. Innenfor feltet leder vi blant annet store prosjekter for Norges forskningsråd og det europeiske romfartsbyrået ESA. 

Våre forskere ser hvordan bruken av droner til sivil anvendelse nå er en næring som er i rask vekst internasjonalt. 

Teknologien som utvikles hos Norut gir rask, presis og effektiv satellittbasert informasjon. Den er allerede etterspurt til en rekke formål og hos ulike bransjer, både i offentlig sektor og i næringslivet. 

Energiforsyning, klimaforskning, skredovervåking, petroleum, maritim sikkerhet og sjømatnæringen er eksempler på områder der Norut bidrar. 

Grunnlaget er lagt for et nasjonalt senter i Tromsø med sentrale elementer som for eksempel teknologiutvikling og universitetsutdanning av dronepiloter. 

Det er også behov for et operativt testområde. Vi ser for oss at Snarby nordøst for Tromsø kan være velegnet til formålet. 

Tilsvarende er det aktuelt å etablere en operativ fasilitet på Svalbard. Til sammen vil man da kunne dekke Norskehavet, Barentshavet og det arktiske havet opp mot Nordpolen. Det gir selvsagt unike muligheter for å fremskaffe viktige klima- og miljødata for et område som opplever raske endringer. 

Med ståsted i Tromsø kan vi koble sammen forskning, innovasjon og næringsutvikling. 

La oss se det som en mulighet til å utvikle ny industri og tjenestetilbud i landsdelen vår. Forskningsmiljøene ved Norut og UiT Norges arktiske universitet har kompetansen som kan utgjøre grunnmuren. Det er et stort potensial for tjenester og bedrifter basert på droner og såkalt sanntids bruk av satellittdata. 

Et nytt nasjonalt senter handler også om å foredle og videreutvikle Tromsøs sterke status som teknologiby. 

Det er avgjørende at de framtidige løsningene for nordområdene utvikles her, i vår egen region. La oss derfor utnytte de mulighetene som finnes for å etablere et tyngre nordnorsk eierskap til utviklingen i nord.

(Kommentaren er publisert i avisa Nordlys 4. juni 2014).