Det dreier seg om kald beregning

Det dreier seg om kald beregning

31. januar 2014

Norge er et kaldt land, og det er kaldest nord i landet. Det stiller særlige krav til ingeniørkunsten.

Tekst: Atle Christiansen.

– ColdTech kommersialiserer nå våre metoder, sier Christian Petrich, is-ekspert og prosjektleder for ColdTech, et program for bærekraftig kaldt klima-teknologi som styres av Norut Narvik.

ColdTech ble etablert i 2009 som en del av Forskningsrådets satsning Forskningsløft i nord (Nordsatsing) og har fått midler til fem års drift, med mulighet for støtte i ytterligere tre.

Prosjektet innfrir nå forventningene og leverer resultater i henhold til hovedmålsettingene i Forskningsrådets Nordsatsing, nemlig at forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringslivet samarbeider om å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter.

Bygger for energibransjen

ColdTech har utviklet løsninger som er relevante for bygg- og anleggsbransjen, offshoreindustrien og energibransjen.

En av de store suksessene for ColdTech så langt er samarbeidet om nye løsninger for linjeutbygging for Statnett. Innen tre år skal det bygges ut en 513 kilometer lang nettlinje fra Narvik til Hammerfest. Omtrent halvparten av linjenettet går langs den eksisterende nett-traséen, mens den andre halvparten blir helt ny. På grunn av den korte tidsfristen for prosjektet må Statnett også bygge om vinteren, og der kommer ColdTech inn i bildet.

– Betong er ikke uten videre medgjørlig vinterstid, sier Petrich.

Å få utstyr, teknologi og betong til å fungere i kaldt klima, dreier seg om kald beregning. Fem forskere fra ColdTech er involvert i arbeidet med å modellere, måle og prosjektlede forskning som skal levere nye løsninger for linjeutbyggingen.

ColdTech skal blant annet sørge for at betongen i fundamentene for linjestolpene herder som den skal i vinterkulda. De første pilotforsøkene skal gjennomføres i februar og mars 2014. Dersom resultatene blir som forventet, vil løsningene bli tatt i bruk når utbyggingen av linjen starter fra neste sommer.

– Fundamentene til linjestolpene bygges på fjell. Vår oppgave er å delta i denne utbyggingen, men også å levere relevant kunnskap og kompetanse om betonghåndtering og bygging i kaldt klima. Den nye kunnskapen vi får i løpet av byggeperioden og den kompetansen vi bygger opp, kan selvsagt Statnett fortsette å bruke etter dette første prosjektet, sier Petrich.

Is-ekspert fra New Zealand

Tyskeren studerte kaldt klima i New Zealand, der gjennomførte han doktorgraden sin på temaet havis. Den kompetansen bruker han nesten daglig. Fire doktorgradsstipendiater knyttet til ColdTech forsker på områder som dreier seg om is og kaldt klima. De får råd og veiledning fra Petrich.

Kaldt klima-teknologigruppen i ColdTech driver også forskning og utvikling innen prøving av materialer, konstruksjoner og utstyr i kuldelaboratorium ved temperaturer ned til minus 40 grader Celsius.

– Ting som virker helt fint i varme klima i sør, virker ikke på den samme måten i det kalde klimaet i nord. Vi forsker og gjennomfører utviklingsprosjekter og kommer med relevante og gode løsninger for industri som opererer i landsdelen og andre steder med kalde temperaturer, sier Petrich.

Lokal involvering

Det hører forresten med til Statnett-historien at de to lokale Narvik-selskapene HeatWork og Prestjord Maskin også er involvert i prosjektet. Dermed har også ColdTech bidratt til å spleise flere fagmiljøer i landsdelen.

– Det som er spesielt gledelig med Statnett-prosjektet, er at det verken var planlagt eller forventet på forhånd. Statnett var nemlig ikke blant næringslivsaktørene som var med på ColdTech fra starten, men har kommet til underveis. Vi har med andre ord klart å tiltrekke oss oppmerksomhet og nye prosjekter, og det betyr vel at vi har gjort noe riktig, sier Petrich.

Les mer på nettsiden til Cold Tech.  

Saken ble publisert på Forskningsrådets nettsider 24. januar 2014.