Det haster med master

Det haster med master

12. mars 2014
Kommunikasjonssjef

Innen tre år skal en ny 50 mil lang nettlinje mellom Nordland og Finnmark stå klar. Utfordringen med støping av betongfundament i kulde må løses.

Strømforsyningen i Nord-Norge er sårbar. Uvær eller tekniske feil har flere ganger mørklagt store deler av landsdelen, senest 21. februar i år.

Det haster å få oppgradert infrastrukturen, både med tanke på forsyningssikkerhet og forventet forbruksvekst.

Innen tre år skal Statnett bygge ut en 513 kilometer lang nettlinje fra Narvik til Hammerfest. Omtrent halvparten av linjenettet går langs den eksisterende nett-traséen, mens den andre halvparten blir helt ny.

Statnett har ikke mer enn tida og veien, og må derfor bygge året rundt. Dagens regelverk og metoder tillater ikke støping av fjellfundamenter til mastene dersom temperaturen i fjellet er lavere enn – 10 oC. I praksis vil en ofte måtte stoppe arbeidet ved høyere temperaturer enn dette også.

For å kunne utvide byggesesongen har Norut Narvik sammen med Heatwork utviklet et nytt konsept som gjør det mulig å støpe fjellfundamenter uavhengig av temperaturen i fjell og luft.   

Blogger

Opprinnelig var planen at metoden skulle testes ut denne vinteren gjennom at man støpte fire fundamenter som skulle inngå som en permanent del i linjen mellom Beisfjord og Balsfjord. Dette arbeidet er imidlertid utsatt til neste vinter, i påvente av rettighetsavklaringer med reinbeitedistriktene. 

Norut Narvik blogger om testinga. Her kan du lese bloggen om arbeidet i januar og februar:  

http://fm65.blogspot.no/

Siden hovedprosjektet ble utsatt, har Norut fått Statnett med på et mindre prosjekt hvor metoden testes ut ved å bygge to fullskala mastefundamenter i henhold til Statnetts spesifikasjoner. Dette skjer utenfor linjetraseen, i nærheten av Noruts Frost-i-jord-lab på Djupvik ved Narvik.

Prosjektet ble startet i slutten av februar. Bilder fra timelapse-kamera og resultater fra logging gjøres tilgjengelig for prosjektdeltakerne i bortimot sanntid. 

Arbeidet med mastefundamentene er en del av det store internasjonale Cold Tech-prosjektet som ledes fra Norut Narvik.

Les mer

Statnett: - Dette kan skje igjen (NRK Nordland)
Reindrifta vil stanse milliardutbygging (Fremover)