Dette er Snøhvit

Dette er Snøhvit

26. mars 2009

Norut Alta har med sluttrapporten "

Dette er Snøhvit" lagt siste hånd på følgeforskningen av de lokale og regionale samfunnseffekter av Snøhvitutbyggingen.

Studien viser hvordan Snøhvitutbyggingen har bidratt til å bygge opp kapasitet og kompetanse i nord på gjennomføring av denne typen utbygginger og hvilke lokale og regionale samfunnseffekter dette har hatt.

Fra minus til pluss Den viktigste effekten lokalt er at Snøhvitutbyggingen snudde en årelang negativ samfunnsutvikling i Hammerfestområdet. Befolkningen har vokst betydelig i aldersgruppa 20-40 år, boligbyggingen og boligenes verdi har økt, og de unge har fått større tro på ei framtid i nord.

Mange nye arbeidsplasser Sysselsettingen har vokst lokalt, og næringsstrukturen har endret seg i retning av privat kunnskapsbasert tjenesteyting, som i stor grad er rettet mot olje- og gassnæringen. Vertskommunen har bidratt positivt til utviklingen og til å gjøre Hammerfest til et attraktivt bosted ved å satse hardt på kultur- og oppvekstsektoren.

Store leveranser av varer og tjenester Rapporten viser også at den etablerte norske leverandørindustrien i sør har oppnådd store leveranser til Snøhvitutbyggingen. Snøhvit har vært særlig viktig for norsk verftsindustri og for arbeidsmarkedet i regioner på sørvestlandet. Til tross for at den nordnorske leverandørindustrien er liten, har leverandører registrert i nord oppnådd leveranser for 2,8 milliarder kroner eller 9,3 prosent av de nasjonale leveransene. Mye av dette har gått til lokale knoppskytinger fra etablert industri.

Veien videre Utviklingen de neste årene vil handle om hvilke strategier leverandørbedriftene har for utvikling i nord og om hvordan godt etablerte lokale bedrifter kan koble seg opp mot den etablerte nasjonale leverandørindustrien.

Hammerfest kommune, Finnmark fylkeskommune og StatoilHydro tok initiativ til og finansierte følgeforskningen.

Du kan laste ned hele rapporten fra publikasjonssidene.

Kontakt prosjektleder Sveinung Eikeland, tlf. 970 94 032 for mer informasjon.