Disputas om tillit

Disputas om tillit

27. januar 2015
Kommunikasjonssjef

Denne uken disputerer Norut-forsker May-Britt Ellingsen. Tillit er et sentralt begrep i hennes arbeid.

Seniorforsker May-Britt Ellingsen disputerer for graden dr. philos i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning sosiologi, ved UiT Norges arktiske universitet. Prøveforelesningene holdes onsdag 28. januar, mens selve disputasen foregår torsdag 29. januar.

Første prøveforelesning (selvvalgt emne) har tittelen "Trust and innovation strategies in regional industrial development".

Andre prøveforelesning (oppgitt emne) har tittelen "Crimea and Kirkenes: What does the Ukrainian conflict mean for Norwegian-Russian relationships?"

May-Britt Ellingsen skal torsdag forsvare sin avhandling som har tittelen "The Trust Paradox. An inquiry into the core of social life."

Mer informasjon om prøveforelesninger og disputas finner du nedenfor. Velkommen!

Prøveforelesning – May-Britt Ellingsen

Disputas – May-Britt Ellingsen