Doktor i betong

Doktor i betong

5. mars 2015
Adm. konsulent

Stipendiat Cosmin Popescu ved Norut i Narvik er klar til å starte laboratorieforsøkene som skal gi han doktorgrad.

Prosjektet «Solution for sustainable rehabilitation of reinforced concrete walls» (SuRe walls) er støttet av Norges forskningsråd, og er et samarbeid mellom Norut og Luleå Tekniska Universitet.

Armert betongvegg
I en armert betongvegg ønsker man som regel å unngå unødvendige åpninger. Dette for å redusere ugunstige effekter og svakheter. I forbindelse med rehabilitering og ombygging av eksisterende bygninger, er det ofte ønskelig å endre eller fjerne deler av vegger og lage åpninger for nye vinduer eller dører. I andre tilfeller har man behov for å lage åpninger i vegger for å legge inn f. eks. ventilasjon, varme, avløp etc.

Nye metoder
Målet med avhandlingen er bl. a. å finne nye metoder for å forsterke betongvegger, som blir utsatt for slike endringer. Det er ønskelig å finne metoder som bidrar til å opprettholde den opprinnelige kapasiteten mens arbeidet pågår, og ikke minst etter at ombyggingen/hulltakingen er utført. Samtidig ønsker en løsninger som gir størst mulig fleksibilitet for brukerne. Man vil unngå innsetting av ekstra søyler, eller innlegging av store bjelker, for å ivareta sikkerheten etter hulltaking. 

Verktøykasse for rehabilitering
I dette FoU-prosjektet ønsker man å utvikle en såkalt «verktøykasse» for rehabilitering av betongvegger med åpninger. Prosjektet fokuserer på å anvende fiberarmerte polymer (FRP) som forsterkningsmetode.

Fiberarmerte polymer (FRP)
FRP er lette, ekstremt stive og sterke materialer som vi kjenner fra mange områder, f.eks. anvendes det i utstrakt grad i sportsutstyr og til å bygge båter, biler og fly. I bygg- og anleggsbransjen er imidlertid materialene tatt i bruk i begrenset grad.

Stort potensiale
Når det gjelder ombygging og hulltaking er potensialet stort for å utvikle nye metoder. Disse kan erstatte dyre og plasskrevende forsterkningsmetoder, som vil redusere mulighetene til gode ombygginger av eksisterende bygninger.