Doktor på kystsonen

Doktor på kystsonen

27. juni 2008

Seniorforsker Arild Buanes disputerer på temaet kystsoneforvaltning i dag. Han blir sistemann ut i vår.

Arild Buanes forsvarer avhandlingen "Nasjonal politikk utfordres. En studie av kystverneplanprosessen i Nordland 1994-2002." for graden dr. polit. 27. juni.

Det omfangsrike emnet for prøveforelesningen er "Planlegging i offentlig politikk - teori og praksis de siste tiårene."

Buanes disputerer ved Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Han er sistemann som disputerer i vårsemesteret i det som ligger an til å bli et rekordår for uteksaminerte doktorer ved universitetet. Buanes blir også en av de siste som disputerer for graden dr. polit., etter at ordningen med PhD-grad ble innført.

Høy kompetanse på samfunn

De siste to årene har 6 samfunnsforskere ved Norut Tromsø avlagt doktorgrad. 4 av disse er kvinner. Selskapet har satset på å bygge opp kompetansen hos sine forskere, noe som har gitt resultater. Godt over halve staben av samfunnsforskere ved Norut Tromsø har doktorgrad.

I tillegg har 2 forskere ved Norut Alta nylig disputert. Alt i alt har Norutkonsernet en kompetent stab med tverrfaglig orienterte samfunnsforskere.