Dronen som ser gjennom snøen

Dronen som ser gjennom snøen

22. mai 2018
Kommunikasjonssjef

Radaren ombord i dronen Kraken kan måle snødybde, lagdeling og se objekter som ligger under snøen. Tidligere i vår demonstrerte Norut hvordan droner kan bidra til beredskap i forbindelse med snøskred.

Dronen Kraken var på vingene over Andøya 17. april, da Andøya Space Center, Statens vegvesen og forskningsmiljøer møttes for å drøfte nye muligheter med droner.

Ser gjennom snøen

Forsker Markus Eckerstorfer og pilot André Kjelstrup fra Norut demonstrerte Kraken, en multirotor-drone med en diameter på halvannen meter, med kapasitet til å fly med bakkepenetrerende radar.

Dette er en radar som kan måle snødybde og avlese lagdeling i snøen. Radaren kan også finne objekter som ligger begravd under snøen, for eksempel biler eller mennesker som er begravd av snøskred. Radaren er bygget fra scratch i et samarbeidsprosjekt mellom Norut og UiT Norges arktiske universitet.

Lagdeling og snødybde

Nettopp muligheten til å “lese” snøen er nyttig kunnskap når en skal kartlegge skredfare. Å la en drone samle inn data om lagdeling og snødybde fra et område med potensiell skredfare, vil gi nyttig kunnskap på en rask måte, samtidig som en unngår å utsette mennesker for fare.

Etter flyturen lastes data fra dronen over til en medbrakt PC. Slik får man oversikt over snømengde og mulige svake lag i snøen i et aktuelt område.

- Dette er teknologiutvikling i en tidlig fase, forteller Markus Eckerstorfer ved Norut.

- Foreløpig må vi fly mer og samle erfaring med hvor sikker og anvendbar informasjon vi får når vi bruker droner med bakkepenetrerende radar. Vi sammenligner dataene med tradisjonelle målinger på bakken, for eksempel ved at vi graver snøprofiler der vi har gjort radarmålinger, forteller han.

Fungerer også når snøen er våt

Nå har forskerne og pilotene som deltok på demoen i april samlet erfaringene i en rapport. Våren var godt i gang på Andøya midt i april, og forskerne fant at radaren var i stand til å avlese lagdeling også i våt snø.

- Radaren kunne også finne en begravd person under 1,5 meter våt snø, forteller Markus Eckerstorfer.

Rapporten som oppsummerer erfaringene med å bruke droner med UWB-radar til snøkartlegging inneholder både tekniske spesifikasjoner og funn fra operasjonen på Andøya. Rapporten peker også på muligheter og begrensninger med radarsystemet, og lister opp hvilke steg som er nødvendig å ta før systemet kan tas i bruk operasjonelt.

Her finner du hele rapporten: UAV-borne UWB radar for snowpack surveys

Vegvesenets skredutfordringer

Statens vegvesen har hver vinter utfordringer knyttet til rasfare ved riks- og fylkesveier. Når er rasfaren så stor at veier bør stenges? Når bør man foreta kontrollerte utløsninger av snøskred? Det sistnevnte gjøres ved hjelp av helikopter og Daisybell, en stor bjelle som lager trykkluftbølger og dermed utløser snøskred.

Vegvesenets skredeksperter må foreta vurderinger som har samfunnsmessige kostnader, og i ytterste fall kan handle om liv. Fagfolkene er mye ute i felten hele vintersesongen, følger opp kjente skredområder, studerer meteorologiske data og graver utallige snøprofiler. Jo mer relevant informasjon de har tilgjengelig for beslutningene, jo bedre.

Målet for forskningsaktiviteten er å utvikle systemet for dronebåret bakkepenetrerende radar til å bli et operasjonelt verktøy for bedre skredovervåking langs veiene våre.