Droner kan gi sikrere logistikk offshore

Droner kan gi sikrere logistikk offshore

20. februar 2018
Kommunikasjonssjef

Fire norske teknologimiljø går sammen om å bruke ubemannet helikopter til å frakte gods mellom offshorefartøy og offshoreinstallasjon.

Været er den store usikkerhetsfaktoren når gods skal heises med kran mellom offshorefartøy, rigg eller andre installasjoner. Operasjonene er prisgitt vind, dårlig sikt, mørke, bølger, hiv og rulling på båt og rigg. Værforholdene langt til havs fører ofte til forsinkelser i forbindelse med levering av gods som mat, forbruksartikler og teknisk utstyr til installasjoner til havs.

Nå har fire norske teknologiselskap satt seg som mål å finne ei alternativ løsning på disse utfordringene. Målet med forskningsprosjektet “Sikrere logistikk fra fartøy med ubemannet logistikkhelikopter" er å utvikle gode systemer for å bruke ubemannede helikopter, også kjent som droner, til frakt mellom offshorefartøy og faste eller flytende installasjoner til havs.

Griff Aviation utvikler og produserer droner som har kapasitet til å frakte nyttelast på flere hundre kilo. Skal droner være et reelt alternativ til konvensjonelle kran-løft, må logistikkhelikopteret kunne operere sikkert under værforhold som er minst like utfordrende som ved dagens operasjoner.

Norut leder prosjektet, og har bred erfaring med å utvikle autonome styringssystemer for ubemannede fly, samt å kjøre operasjoner under utfordrende værforhold i arktiske farvann. Styringssystemet for logistikkhelikopter til havs må ha stor grad av automasjon, hvor avgang, landing og overlevering av last kan foregå på en båt som beveger seg i sjøen.

Prosjektet knytter til seg kompetanse fra forskermiljøet ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT Norges Arktiske Universitet i Narvik, som har lang erfaring på FoU innen automatiserte droneoperasjoner.

STABLE leverer avansert stabiliseringsteknologi og skal løse forskningsprosjektets hovedutfordring: Å videreutvikle styringssystemene slik at dronene kan starte og operere fra en bevegelig, maritim plattform. Selskapets rolle i prosjektet er å utvikle en stabil plattform for start og landing av logistikkhelikopteret. Plattformen skal plasseres i en kontainer på dekk, som også fungerer som dronens hangar mellom flyoppdragene.

I prosjektet ønsker man også å arbeide med ruteplanlegging for løfting av last mellom offshorefartøy og installasjon, og utvikle dynamiske modeller for samhandlingen mellom drone, underhengende last og bevegelige landingsplattformer.

Olympic Subsea, som har base i Fosnavåg, opererer en flåte på 11 offshorekonstruksjonsfartøy. Selskapet deltar som aktiv utviklingspartner i “Sikrere logistikk fra fartøy med ubemannet logistikkhelikopter".

Prosjektet er unikt internasjonalt, og vil effektivisere maritime operasjoner som innebærer løft av små og mellomstor cargo. Det unike norske teknologisamarbeidet viser at Norge er i front med å utvikle avansert teknologi for offshoremarkedet. Prosjektet støttes økonomisk av Norges forskningsråd.

Partnere

Norut
Norut er et forsknings- og innovasjonsselskap med hovedkontor i Tromsø. Norut har omfattende kompetanse på å utvikle systemer for og operere droner til datainnsamling under arktiske forhold.
Kontakt: Operativ leder Nils Håheim-Saers, +47 970 74 340.

GRIFF Aviation

GRIFF Aviation AS er et utvikling- og produksjonsselskap for industrielle droner, for salg til det internasjonale markedet. Selskapet jobber tett sammen med luftfartsmyndigheter i Norge og EU, der målet er produksjon av sertifiserte droner.
Kontakt: Leif Johan Holand, +47 934 90 912.

STABLE

STABLE er et teknologiselskap med hovedkontor i Arendal. Selskapet har lang erfaring med å løse komplekse stabiliseringsbehov for ekstreme maritime forhold og krevende kunder i yacht- og offshoreindustrien.
Kontakt: Administrerende direktør Svend Heier, +47 907 47 153.

Olympic Subsea

Olympic Subsea er et offshorerederi med hovedkontor i Fosnavåg, som utfører avanserte og effektive operasjoner innen subsea og fornybar energi. Rederiet opererer en flåte på 11 fleksible og fremtidsrettede fartøy med fokus på avansert teknologi og kompetanse.
Kontakt: Stig Remøy, +47 916 19 124.