Droner overvåker sjøis

Droner overvåker sjøis

19. mai 2017
Kommunikasjonssjef

Droner kan overvåke farvann med drivis, og sende varslinger og detaljerte bilder direkte til skjermen din. Dette kan bli svært nyttig for skipstrafikk og operasjoner i arktiske farvann.

Store og små isfjell utgjør en risiko for skip og operasjoner i Arktis. Både cruisebåter og seismikkskip opererer i sommerhalvåret hvor det er minst sjøis. Samtidig er det nettopp da isfjell kan drive ut i åpne farvann. Særlig farlige er de små isfjellene, såkalte growlers. Disse er ofte for små til at man påvise dem i satellittbilder eller ved hjelp av skipsradar, samtidig som de er store nok til å skade skip og utstyr.

Økt sikkerhet

Et nytt system for sanntids kartlegging fra drone av drivis og isflak, kan vise seg å bli nyttig for å øke sikkerheten ved aktiviteter i Arktis.

Systemet er utviklet ved Norut, og inneholder følgende:

  • En bakkestasjon kalt Cryocase
  • To ubemannet fly utstyrt med bredbåndsradio, optiske og varmesøkende kamera og datamaskin
  • En interaktiv nettbasert visualiseringsløsning kalt Nlive

Ny plattform gjør data tilgjengelig i sanntid

Bildene fra kameraene blir automatisk geokodet og analysert av datamaskinen om bord. Alle isflak og growlers som er større enn en kvadratmeter, blir registrert inn i databasen med posisjon, størrelse og fasong. Databasen og bildene synkroniseres kontinuerlig med alle enheter som har tilgang til systemet gjennom plattformen Nlive (Norut Live Map).

Norut har utviklet den interaktive nettbaserte løsningen Nlive for synkronisert visualisering og sanntids deling av fjernmålingsdata fra fly. Nlive kjører i en nettleser, og skalerer godt med båndbredde og antall samtidige brukere.

I månedsskiftet april/mai i år ble systemet tatt i bruk på dronetypen Cryowing Scout og testet i området rundt Kongsfjorden på Svalbard. En gruppe forskere og ingeniører fra Norut hadde base i Ny-Ålesund, mens de testet og demonstrerte utstyret i to uker.  

I denne videoen kan du se hvordan dronen og Nlive fungerer sammen:

VIDEO: Real-time detection of sea ice and ice bergs using drones 

Det nye systemet for sanntids kartlegging av isflak og drivis fra drone er utviklet av Norut i samarbeid med ARCEx Research Centre for Arctic Petroleum Exploration og Norges forskningsråd. Bakgrunnskartene er levert av Norsk Polarinstitutt.