Eksamenstid for oljevernberedskap

Eksamenstid for oljevernberedskap

31. juli 2009

Beredskap og teknologi for opprydding etter oljeutslipp har vært i fokus etter flere kystnære forlis den siste tiden. En ulykke i Ofoten nylig, ble en eksamen for gjeldende teknikk.

Dieselutslipp i fiskevann

21. mars 2009 mistet et helikopter et fat med 1000 liter diesel i Strandvatnet, i Bogen i Ofoten. Ettersom ulykken hadde et vel dokumentert utgangspunkt, og representerte tekniske utfordringer med is og snø, vurderete Arctic Spill Control og Norut Narvik situasjonen som interessant for undersøkelser og oppfølgning.

Oppsummering fra ansvarlige myndigheter

Ansvarlige myndigheter meldte om en vellykket opprydding, som var basert på tre antagelser:

 

  • at mesteparten av dieselen var hentet opp ved bruk av en spesialabsorbent
  • at resterende diesel vil fordampe raskt etter opprydding
  • at mengde forurensning ikke var vesentlig

 

Våre vurderinger etter undersøkelser

Undersøkelser utført av Arctic Spill Control A.S. og Norut Narvik AS støtter ikke denne vurdering. Mesteparten av dieselen var ikke tatt opp av trebarkabsorbenten som var brukt. Minst 50 % av resterende diesel fordampet ikke, og mengden diesel som var igjen representerer en alvorlig forurensning.

Opprensningstiltakene som er foretatt etter ulykken i Strandvatnet vurderes som ikke tilstrekkelige.

Mulige forbedringer

Tiltak som burde vært vurdert:

 

  • Bruk av absorbenter med bedre kapasitet enn trebark
  • Fjerning av snø og is, som har trukket inn i dieselen, før den smelter
  • Lage barrierer mot videre spredning
  • Legge til rette for biologisk nedbrytning

 

Det er fortsatt mulig å gjennomføre opprensningstiltak på nåværende tidspunkt, men arbeidet er mer komplisert nå enn det ville ha vært kort tid etter ulykken.

Les mer: Eksamenstid for oljevernberedskap

Kontaktperson: Forsker Ross Wakelin