Ekspertnettverk for forskning på drivis

Ekspertnettverk for forskning på drivis

22. november 2013

Utenriksdepartementet støtter forskning om drivisens påvirkning på næringsvirksomhet i arktiske farvann.

Tekst: Terje Næsje, Fremover.

Mens utfordringene med arktiske forhold og is stadig ble trukket fram under Novemberkonferansen i Narvik onsdag, var det en bak i salen som satt og smilte.

Allerede mandag hadde nemlig Norut-direktør Terje Nordvåg fått beskjed fra Utenriksdepartementet at man derfra hadde sikret finansieringen av et internasjonalt prosjekt som skal forske på skipsfart, petroleumsvirksomhet – og nettopp is.

Viktig
Tildelingen sier noe om den posisjonen Norut Narvik har opparbeidet innen kaldt klimaforskning.

– Dette er viktig for oss. Helt klart. Midler fra Utenriksdepartementet er ikke en selvfølge, så dette tar vi som en anerkjennelse, sier Nordvåg.

Det er Norut Narvik som har tatt initiativet til prosjektet som har en total ramme på tre millioner kroner og skal løpe om lag to år framover i tid. Formålet er å etablere et ekspertnettverk med deltakelse fra forskningsinstitutter og industri i de arktiske landene.

En rekke land
– Russland er en selvfølgelig samarbeidspartner. De har en enorm kompetanse innen området. I tillegg har vi allerede på plass en rekke andre samarbeidspartnere, blant annet fra Tyskland, Alaska, og selvfølgelig Luleå teknologiske universitet – som vi allerede samarbeider tett med.

– Konkret skal vi se på risiko og sikkerhet knyttet til skipsfart i islagte fravann. Spesielt spill av olje er et trusselbilde som trenger fokus, sier Nordvåg.

Og i Utenriksdepartementet er man fornøyde med bevilgningen på inntil 1,5 millioner kroner.

– Målsettingen er at nettverket skal utvikle felles forskningsprosjekter om hvordan drivis kan påvirke fartøy og petroleumsinstallasjoner. Slik kunnskap er viktig for å sikre at skipsfart og petroleumsvirksomhet i delvis islagte farvann kan skje på en mest mulig sikker og miljøvennlig måte

– Et viktig mål for regjeringen er å støtte opp under næringslivsaktivitet i nordområdene. Samtidig må slik aktivitet være trygg både for mennesker og naturmiljøet. Det er derfor viktig å øke kunnskapen om de spesielle forholdene næringslivet møter i arktiske strøk, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

–Glad for å bidra
– Dette prosjektet vil bidra til å skape en møtearena mellom forskning og næringsliv for å utvikle forskningsprosjekter som er relevante for næringslivets behov. Dette er noe regjeringen er glad for å bidra til, sier statssekretæren.

– Noe av det spennende med dette er at det kan utløse nye forskningsprosjekter der Norut kan delta, bidra og lære. Slik vil vi bygge mer kompetanse her i Narvik, sier Terje Nordvåg til Fremover.

Utfordringer ved utvikling av olje og gass i Arktis og kaldt klima er ett av temaene under den pågående Novemberkonferansen i Narvik, og isproblematikken ble stadig trukket fram fra flere.

Viktig forskning
Møteleder Hans Henrik Ramm registrerte at avtalen som ligger bak regjeringsgrunnlaget til den blå-blå regjeringen har utelukket aktivitet i den såkalte iskanten i Barentshavet, og han lurte på om Norge dermed hadde utelukket seg fra viktig forskning på isproblematikken. På dette området ble han beroliget av blant annet Morten M. Larsen fra Det Norske Veritas som kunne slå fast at russerne allerede driver aktivitet inn i slike områder, og er enormt kunnskapsrike på dette feltet.

– Det er ingen grunn til å frykte at russisk forskning og løsninger vil være dårligere enn norske, slo han fast.
Men heldigvis for norsk forskning er nettopp russerne en del av det nettverket Norut nå skal ta ansvaret for å bygge opp.

Novemberkonferansen i Narvik fortsetter i dag torsdag, og da står blant annet mineraler, gruvedrift og bruk av naturgass på programmet.

Link til prosjektet: OpSIce