Eksport av solkompetanse til Sverige

Eksport av solkompetanse til Sverige

7. september 2018
Adm. konsulent

Forskere fra Norut i Narvik bidrar til oppbygging av solenergiklynge i Piteå.

Solcellemiljøet og aktivitetene innen solenergi i Piteå har hatt en sterk kobling til forskningsmiljøet i Norut Narvik. Samarbeidet strekker seg tilbake til 2010, og har hatt et bredt spekter fra standard oppdrag, som felles FoU-prosjekter, og til oppfølgingsarbeid av solcelleparkene. Det har i tillegg vært direkteoppdrag med konsultentarbeid, og Norut har også vært bidragsyter til arrangementer.

Forskningsmiljøet i Narvik har vært delaktig i utviklingen av solenergiprosjektene med sin fagkompetanse, men også med det praktiske arbeidet med selve installasjonene.

Sveriges bestproduserende system

Historien startet med et tyngre forskningsprosjekt hvor to solfølgere (tracking-system) ble satt opp i 2011, hver med 10 kWp med solcellemoduler. Dette systemet har vært Sveriges best produserende system, i de årene der statistikk er blitt presentert. Systemet har hatt et gjennomsnitt på 1500 kWh/kWp i prodksjon, noe som til og med er høyt sammenlignet med sentrale deler av Europa.

PiteEnergi AB satser tungt på solenergi

Norut Narviks samarbeidspartner PiteEnergi AB har satset tungt på solenergi. De har tre operative solcelleanlegg, som de eier selv, og har levert flere solcellesystemer til private forbrukere, offentlige bygninger og næringsbygg.

Solcelleparken Solvåg

Det nyeste prosjektet "Solvåg" har imidlertid vært det mest spektakulære. For solcelleparken i Piteå har ikke energiproduksjonen vært i hovedfokus. Man har heller fokusert på at prosjektet skulle være tverrfaglig og knytte sammen arkitektur, teknologi, næringsliv og kultur. Resultatet har blitt en solcellepark som vil bli benyttet innen flere forskningsfelt, samt som et parkområde for skoler, bedrifter og befolkningen. Allerede nå ser man familier komme innom parken, og studenter og ansatte som tar seg en piknikpause og nysgjerrige forbipasserende som undres.

Bidragsyter til forskningsaktivitet

Solvåg solcellepark ble installert høsten 2017, og satt i drift våren 2018. Prosjektet har også vært en sterk bidragsyter til RISE ETC (Research Institutes of Sweden, Energy Technology Center), som startet i 2017 med å bygge opp forskningsaktivitet innen solenergi. Som et ledd i denne oppbyggingen ble Norut Narvik invitert for andre gang, til å lede en workshop i mai 2018.

Workshoper i Piteå

Fokuset for workshopene har vært direkte knyttet opp til solcellesystemene i Piteå, men dekker også grunnleggende og mer allmenn kunnskap om solenergi i nordlige områder. Solenergi og solcellesystemer har vært forskningstema hos Norut Narvik siden 2007. Workshopene har gått over 5 dager (høst 2017 og sommer 2018) og bestod av foredrag, gjennomgang av solcelleutstilling, praktiske oppgaver og befaringer, med tema som:

  • Solenergipotensialet i nord
  • Bruk av solenergi i nordlige forhold
  • Solcelleteknologi og systemdesign
  • Markedsutvikling og økonomi
  • Erfaringer og oppfølgning av systemer i nordlige forhold
  • Bygningsintegrerte solcellesystemer

Støtte fra RFF Nord og Nordland fylkeskommune

Materialet som er utarbeidet i forbindelse med workshopene kommer hovedsakelig fra ulike prosjekter og intert arbeid fra de siste 11 årene. En spesiell takk rettes til RFFNord og Nordland Fylkeskommune, som har vært med på å bygge opp denne kompetansen.

Mulige tilbud innen solenergi

Norut Narvik kan tilrettelegge og holde foredrag, kurs, workshop og lignende innen solenergi, etter behov og ønsker. Kontaktperson er Øystein Kleven.